AMW TBS „KWATERA” obchodzi Jubileusz 20-lecia istnienia!

Akt założycielski Spółki sporządzono 19.09.2002 r., natomiast wpis do KRS uzyskaliśmy 22.11.2002 r. Zasadniczym celem działalności Spółki jest współdziałanie z Agencją Mienia Wojskowego przy realizacji jednego z zadań ustawowych Agencji, związanego z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych żołnierzy Sil Zbrojnych RP. Z dużym powodzenie działamy również na rynku komercyjnym zarządzania nieruchomościami. Dziś zarządzamy nieruchomościami o powierzchni ponad […]

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 01.03.2022 r.

„Gdzie dzisiaj są Żołnierze Wyklęci?  Kim oni są dla nas?” –  Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk 01.03.2022 r. powązkowska „Łączka.” W dniu 1 marca obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który został ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r. W tym dniu  uczestniczyliśmy w obchodach zorganizowanych przed Panteonem – Mauzoleum Wyklętych-Niezłomnych na powązkowskiej „Łączce”. W uroczystości wzięli udział Szef Urzędu […]

Wmurowanie Kamienia Węgielnego pod budowę Osiedla Mieszkaniowego przy ul. Gilarskiej 90 w Warszawie

W dniu 20 września 2021 roku odbyła się Ceremonia odczytania i podpisania Aktu Erekcyjnego, wmurowania Kamienia Węgielnego oraz poświęcenia budowy nowego Osiedla Mieszkaniowego dla Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Gilarskiej w Warszawie. Uroczysty Akt podpisali: Pani Urszula Rudynek-Ciechomska p.o. Prezesa Zarządu AMW TBS „KWATERA”,  Pani Alina Majka-Mazurek Wiceprezes Zarządu, Pan Piotr Jastrzębski  Zastępca Prezesa Agencji […]

NOWA INWESTYCJA MIESZKANIOWA „KWATERY” – WARSZAWA UL.GILARSKA 90

2 czerwca 2021 r. w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego została zawarta umowa między AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. a  ERBUD S.A. dotycząca realizacji inwestycji budowlanej przy ul. Gilarskiej 90 w Warszawie. Spółka planuje wybudować na warszawskim Targówku trzy budynki w których znajdą się 192 mieszkania przeznaczone dla żołnierzy. Szacowana wartość pierwszego etapu inwestycji wyniesie […]

Mieszkania dla terytorialsów z 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

W piątek 7 maja br. w siedzibie brygady przy ul. Hallera we Wrocławiu, zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy naszą Spółką AMW TBS “KWATERA”, Agencją Mienia Wojskowego oraz 16 Dolnośląską Brygadą Obrony Terytorialnej, dzięki któremu terytorialsi z wymienionej jednostki będą mogli wynajmować mieszkania  we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 6 i 8. W uroczystości podpisania porozumienia dotyczącego współpracy […]

Nowy Członek Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. powołało z dniem 28 kwietnia 2021 r. do składu Rady Nadzorczej Spółki na Członka Rady Nadzorczej  – Panią Annę Adamczyk.

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 70. Rocznica Mordu członków Zarządu WiN.

„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie ojczyzny” – napisał w lutym 2010 r. Prezydent Lech Kaczyński, który podjął inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia tego dnia pamięci. Żołnierze Wyklęci byli żołnierzami polskiego powojennego […]

Mieszkania dla terytorialsów z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio

W czwartek, 30 stycznia br. w Internacie Dedal w Malborku zostało podpisane trójstronne porozumienie pomiędzy naszą Spółką AMW TBS „KWATERA”, Agencją Mienia Wojskowego oraz 7 Pomorską Brygadą Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio, dzięki któremu terytorialsi z wymienionej jednostki będą mogli wynajmować mieszkania  w Gdyni,  przy ul Godebskiego.  W uroczystości podpisania porozumienia dotyczącego współpracy wzięli udział: […]

VII Międzynaro​dowy Konkurs Historyczn​y o Żołnierzac​h Wyklętych

„Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego Narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć całym swoim życiem.” – Witold Pilecki w rozmowie z dziećmi 1943 rok. Miło jest nam poinformować, że AMW TBS KWATERA jest partnerem VII Międzynarodowego  Konkursu Historycznego o Żołnierzach Wyklętych którego […]

AMW TBS KWATERA kontynuuje współpracę ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej

W dniu 23 01 2020 roku Zarząd AMW TBS KWATERA  podpisał porozumienie dotyczące współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej a współpracę ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej.  Ze strony Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej obecny był Prezes Zarządu płk rez. mgr Alfred Kabata oraz ppłk rez. Henryk Marciniak.   Zarząd Spółki AMW TBS KWATERA […]