Zgromadzenie Wspólników

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Skarb Państwa. Wszystkie udziały Spółki zostały objęte w imieniu Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego,
która wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki AMW TBS “KWATERA”  Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Alina Majka-Mazurek

p.o. Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Wojciech Federczyk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Dycht

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Adamczyk

Sekretarz Rady Nadzorczej

Skip to content