Zgromadzenie Wspólników

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Skarb Państwa. Wszystkie udziały Spółki zostały objęte w imieniu Skarbu Państwa przez Agencję Mienia Wojskowego,
która wykonuje wszystkie uprawnienia Zgromadzenia Wspólników Spółki AMW TBS “KWATERA”  Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Maciej Morawski

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Marek Gos

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Czesław Kwaśniak

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Julia Groblewska

Sekretarz Rady Nadzorczej

Dawid Pierzchała

Członek Rady Nadzorczej

AMW Kwatera
Skip to content