Zarząd AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o., uchwalił Politykę Antykorupcyjną w celu eliminacji w Spółce potencjalnych zdarzeń mogących nosić znamiona zachowań korupcyjnych. Celem Polityki antykorupcyjnej jest minimalizacja ryzyka wystąpienia jakiegokolwiek rodzaju zachowania korupcyjnego oraz zapewnienie najwyższej skuteczności zasad określonych w Polityce oraz bezwzględne zapewnienie ich realizacji. Polityka antykorupcyjna zobowiązuje wszystkich pracowników Spółki do prowadzenia wszelkich działań biznesowych w sposób uczciwy i zgodny z najwyższymi standardami etycznymi i antykorupcyjnymi. Integralną część Polityki stanowi Deklaracja Antykorupcyjna Zarządu Spółki.

 

Wszelkich zgłoszeń w temacie korupcji można dokonywać pisemnie na adres pocztowy AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. ul. Zielone Zacisze 11B; 03-294 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail sygnalista@amwkwatera.pl

AMW Kwatera
Skip to content