AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego

“KWATERA” Sp. z o.o.

Dane adresowe

ul. Zielone Zacisze 11B
03-294 Warszawa

tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
kwatera@amwkwatera.pl

Dane Spółki

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 525.460.000,00 zł.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140528
NIP: 526-26-75-121

Dział Sprzedaży i Ofert

Beata Długosz

Główny Specjalista ds. Klienta Kluczowego

tel. 693 084 147
beata.dlugosz@amwkwatera.pl

Koordynator ds. Kontaktów z Mediami

+ 48 572 35 20 76
kontakt@amwkwatera.pl

Inspektor Ochrony Danych

Wybierz Oddział na mapie:

Skip to content