Oferta sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości niezabudowanych

KWATERA oferuje atrakcyjne nieruchomości gruntowe niezabudowane położone na terenie całego kraju. Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie
z obowiązującym w Spółce Regulaminem (Zasady zbywania składników aktywów trwałych).  Spółka cyklicznie ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargu!

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o oferowanych nieruchomościach prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 379 45 63 lub 22 379 45 45

Aktualna oferta sprzedaży lub dzierżawy

Nieruchomość niezabudowana Biskupice (nr 1/10)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Biskupice
Nieruchomość niezabudowana Chełm (nr 55/33)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Chełm
Nieruchomość niezabudowana Elbląg (nr 11/10)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Elbląg
Nieruchomość niezabudowana Osielsko (nr 688/5)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Osielsko
Nieruchomość niezabudowana Poznań (nr 3/171)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Poznań
Nieruchomość niezabudowana Poznań (nr 3/260)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Poznań
Nieruchomość niezabudowana Sulejówek (nr 13/1)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Sulejówek
Nieruchomość niezabudowana Szczecinek (nr 28/35)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Szczecinek
Nieruchomość niezabudowana Szczecinek (nr 28/40)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Szczecinek
Nieruchomość niezabudowana Warszawa (Wesoła) (nr 5/6)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Warszawa
Nieruchomość niezabudowana Ząbki (nr nr 13, 15, 17 i 18)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Ząbki
Nieruchomość niezabudowana Ząbki (nr 16)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Ząbki
Nieruchomość niezabudowana Ząbki (nr 14)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Ząbki
Nieruchomość niezabudowana Ząbki (nr 7 i 19)
Kategoria nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana
Miejscowość: Ząbki