Spółka świadczy unikalną na polskim rynku usługę zarządzania mieszkaniami służbowymi i internatami, którą wykonujemy dla zawodowych żołnierzy Sił Zbrojnych RP i ich rodzin. Doświadczenie zdobyte w zarządzaniu tymi nieruchomościami jest podstawą do stworzenia specjalistycznej oferty dla obecnych i potencjalnych partnerów biznesowych na rynku komercyjnym. Aktualnie w mieszkaniach i lokalach zarządzanych przez Spółkę zamieszkuje blisko 5 800 rodzin. W 59 Internatach, którymi zarządza Spółka znajduje się prawie 3 400 pokoi. Proponowane usługi mają charakter kompleksowy, łącząc profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami z elementami typowymi dla usług hotelowych. Szczegółowy zakres czynności realizowanych w ramach umowy podlega negocjacjom i jest dostosowany dla indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Wybrane usługi związane z obsługą mieszkań służbowych i internatów wykraczające poza zakres czynności związanych z administrowaniem i obsługą techniczną nieruchomości

AMW Kwatera
Skip to content