W dniu 20 września 2021 roku odbyła się Ceremonia odczytania i podpisania Aktu Erekcyjnego, wmurowania Kamienia Węgielnego oraz poświęcenia budowy nowego Osiedla Mieszkaniowego dla Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Gilarskiej w Warszawie. Uroczysty Akt podpisali: Pani Urszula Rudynek-Ciechomska p.o. Prezesa Zarządu AMW TBS „KWATERA”,  Pani Alina Majka-Mazurek Wiceprezes Zarządu, Pan Piotr Jastrzębski  Zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego oraz Pan Jacek Leczkowski Wiceprezes Zarządu ERBUD S.A. Poświęcenia terenu budowy dokonał ks. por. Andrzej Bawer – Wikariusz Katedry Polowej Wojska Polskiego.

Rozpoczynamy pierwszy z planowanych pięciu Etapów inwestycji, tj. trzy budynki mieszkalne, w których znajdą się 192 mieszkania, jeden budynek biurowy, podziemne garaże, oraz część osiedlowa infrastruktury, w tym sieci i drogi. Szacowana wartość pierwszego etapu inwestycji wyniesie ponad 100 mln zł. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2024 rok.

Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji została podpisana 2 czerwca b.r. z konsorcjum firm: Lider Konsorcjum ERBUD S.A. i Członek Konsorcjum ONDE S.A.

Przedsięwzięcie powstaje w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. To program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego polegający na wspieraniu społecznego budownictwa czynszowego, którego celem jest poprawa dostępności mieszkań dzięki preferencyjnemu oprocentowaniu kredytów inwestycyjnych. Na Osiedlu zamieszkają żołnierze służący m.in. w garnizonie Warszawa i w Wesołej.

Warto również wspomnieć, że po ukończeniu budowy, pracownicy KWATERY po raz pierwszy po blisko 20 latach będą pracowali we własnej siedzibie.

Poza wymienionymi osobami, uroczystość zaszczycili swoją obecnością Pan płk Jacek Sankowski Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury w MON, Pan Wojciech Federczyk Przewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Karol Rukszto Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Pan Dariusz Stachera Dyrektor Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych w Banku Gospodarstwa Krajowego, z AMW Pani Edyta Sosnowska Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Pan Jerzy Sławiński Dyrektor Departamentu Inwestycji Wojskowych, Pan Kamil Dobrowolski Dyrektor Departamentu Zakwaterowania,  z AMW O/Reg Warszawa Pan  Piotr Kudlicki Dyrektor O/Reg, Pan Paweł Ostrowski Zastępca Dyrektora O/Reg, z ERBUD Kierownictwo Oddziału Warszawa oraz Kierownictwo budowy Gilarska, a z KWATERY całe Kierownictwo Departamentów i Biur oraz Kierownictwo i nadzór budowy Gilarska.

AMW Kwatera
Skip to content