2 czerwca 2021 r. w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego została zawarta umowa między AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. a  ERBUD S.A. dotycząca realizacji inwestycji budowlanej przy ul. Gilarskiej 90 w Warszawie. Spółka planuje wybudować na warszawskim Targówku trzy budynki w których znajdą się 192 mieszkania przeznaczone dla żołnierzy. Szacowana wartość pierwszego etapu inwestycji wyniesie ponad 100 mln zł. Zakończenie inwestycji przewidziano na 2024 rok.

Umowa została podpisana w obecności prezes Agencji Mienia Wojskowego Agnieszki Bolesty. Ze strony ERBUD umowę sygnował wiceprezes zarządu Jacek Leczkowski i prokurent Łukasz Świątkowski. AMW KWATERĘ reprezentowały: p.o. prezes zarządu Urszula Rudynek-Ciechomska oraz wiceprezes Alina Majka-Mazurek.

Podpisanie umowy na realizację inwestycji przy ul. Gilarskiej w Warszawie to dla nas ważny dzień. Szczególnie, że będzie to największe z wybudowanych przez spółkę osiedli mieszkaniowych. To też milowy krok w realizacji naszej misji, którą jest zapewnienie żołnierzom wygodnych, nowoczesnych i przyjaznych mieszkań – powiedziała po podpisaniu Urszula Rudynek-Ciechomska, prezes zarządu AMW KWATERA.

Inwestycja powstaje z myślą o zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych żołnierzy Sił Zbrojnych RP służących m.in. w garnizonie Warszawa i w Wesołej. Wykonawca – firma ERBUD S.A. został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

To nie pierwsza realizacja dla wojska w ponad 30-letniej historii naszej firmy, ale pierwsza dla wojska w Warszawie – mieście, w którym ERBUD ma swoją główną siedzibę. Mam nadzieję, że wszystkim żołnierzom Sił Zbrojnych RP służących w Warszawie i Wesołej będzie się w wybudowanych przez nas mieszkaniach dobrze mieszkać. A Agencji Mienia Wojskowego dziękujemy za zaufanie i cieszymy się na współpracę – powiedział Jacek Leczkowski wiceprezes zarządu ERBUD-u.

W ramach I etapu inwestycji na działce o powierzchni ponad 3 ha przy ul. Gilarskiej 90 powstaną trzy budynki w których znajdą się łącznie 192 mieszkania, podziemne garaże, jeden biurowiec oraz część osiedlowej infrastruktury, w tym sieci i drogi. Większość lokali stanowić będą mieszkania 3-pokojowe, 20 z nich będzie miało cztery pokoje, a 13 będzie dwupokojowych. Taka struktura mieszkań ma być odpowiedzią na potrzeby żołnierzy z większymi rodzinami.

Wewnątrz osiedla zostaną wydzielone dziedzińce z urządzoną zielenią, miejscami odpoczynku i placami zabaw. Układ budynków został zaprojektowany tak, by pozostawić wiele rosnących już na terenie działki drzew, a jednocześnie zapewnić nasłonecznienie dla każdego lokalu. Dla osób zmotoryzowanych przewidziano miejsca postojowe na terenie osiedla i w garażach podziemnych.

Atutem lokalizacji inwestycji jest dobre skomunikowanie z innymi dzielnicami Warszawy oraz dostępność  urzędów, instytucji, miejsc handlowych i usług. Nieopodal znajdują się: stacja metra, szpital, ratusz dzielnicy Targówek, liczne sklepy oraz placówki edukacyjne.

Przedsięwzięcie powstanie w ramach rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego. To program realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego polegający na wspieraniu społecznego budownictwa czynszowego, którego celem jest poprawa dostępności mieszkań dzięki preferencyjnemu oprocentowaniu kredytów inwestycyjnych. 28 maja 2021 r. AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podpisała już w tej sprawie umowę kredytową z BGK, która pozwoli na sfinansowanie I etapu inwestycji.

Po planowanym w 2024 roku zakończeniu budowy, osiedle przy ul. Gilarskiej w Warszawie będzie szesnastym osiedlem znajdującym się w zasobach AMW KWATERA.

AMW Kwatera
Skip to content