Uchwałą z dnia 28 czerwca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 1 lipca 2024 r. Pana Macieja Morawskiego na Prezesa Zarządu Spółki.

AMW Kwatera
Skip to content