Akt założycielski Spółki sporządzono 19.09.2002 r., natomiast wpis do KRS uzyskaliśmy 22.11.2002 r.

Zasadniczym celem działalności Spółki jest współdziałanie z Agencją Mienia Wojskowego przy realizacji jednego z zadań ustawowych Agencji, związanego z zabezpieczeniem potrzeb mieszkaniowych żołnierzy Sil Zbrojnych RP.

Z dużym powodzenie działamy również na rynku komercyjnym zarządzania nieruchomościami.

Dziś zarządzamy nieruchomościami o powierzchni ponad 3.000.000 m², budujemy osiedla mieszkaniowe, świadczymy usługi inżynierskie, wynajmujemy lokale mieszkalne, usługowe i garaże oraz miejsca noclegowe w internatach.

W ciągu tych lat wybudowaliśmy 16 osiedli mieszkaniowych dla żołnierzy, a w realizacji są nowe inwestycje, w tym największa z nich – Inwestycja Gilarska w Warszawie.

Skip to content