Warto wybrać Kwaterę

Zarządzanie nieruchomościami to odpowiedzialne, złożone zadanie wymagające WIEDZY, DOŚWIADCZENIA, A TAKŻE ZAPLECZA EKSPERTÓW ORAZ ODPOWIEDNICH NARZĘDZI.

Sam administrator bez zaplecza technicznego, prawnego i księgowego nie będzie w stanie właściwie zająć się nieruchomościami  Źle podjęte decyzje i brak odpowiednich działań może narazić właścicieli na niepotrzebne koszty oraz inne konsekwencje związane ze stanem technicznym budynków, nierzetelnym prowadzeniem finansów, lub nieuregulowaną sytuacją prawną. Właściciele odpowiadają za swoją nieruchomość, a niestety często nie mają wystarczającej  wiedzy o jej stanie.

AMW TBS KWATERA przystępując do zarządzania nieruchomością, w pierwszej kolejności weryfikuje:

To wszystko jest niezbędne do przygotowania  PLANU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, który jest niezbędny do OPTYMALNEGO ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ. W celu profesjonalnego zarządzania nieruchomościami dedykujemy  doświadczonych:

Całość procesu zarządzania wspierają RADCOWIE PRAWNI.

JESTEŚMY TRANSPARENTNI – działania podejmowane na nieruchomościach naszych Klientów konsultujemy z właścicielami, dzięki czemu właściciele mają wiedzę i wpływ na funkcjonowanie nieruchomości.

Ogromne znaczenie ma tu nasze doświadczenie, które zdobyliśmy budując 16 osiedli mieszkaniowych. Nasi inżynierowie potrafią nie tylko precyzyjnie zidentyfikować problemy technicznie w budynkach, ale przede wszystkim znaleźć optymalne rozwiązanie.

Równie istotnym elementem jest kontakt naszych specjalistów z Klientem. Komunikacja z Mieszkańcami odbywa się bezpośrednio – osobiście z zarządcą lub administratorem nieruchomości, a także przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej , poprzez e-mail lub telefonicznie. Dzięki aplikacji mobilnej e-kartoteka Mieszkańcy mają możliwość:

AMW TBS „KWATERA” oferuje profesjonalnie, kompleksowe oraz transparentne zarządzanie nieruchomościami.

AMW Kwatera
Skip to content