Zapewniamy nie tylko

  • profesjonalne administrowanie nieruchomościami,
  • kompleksową obsługę techniczną,
  • obsługę księgowo-podatkową,
  • wsparcie własnego Biura Prawnego,

ale także wiedzę i kompetencje z zakresu usług dla Budownictwa – tak szerokie  doświadczenie zdobyliśmy podczas budowy naszych osiedli mieszkaniowych.

Dzięki doświadczeniu w budowie osiedli i późniejszym zarządzaniu tymi nieruchomościami, mamy doświadczenie jak je budować, by potem mieć jak najmniej problemów z ich zarządzaniem oraz jak nimi zarządzać by wykorzystać wszystkie atuty danej nieruchomości lub jakie poczynić dodatkowe inwestycje lub wdrożyć nowe działania, by nieruchomość przynosiła dodatkowe korzyści ekonomiczne dla Mieszkańców.

Zatrudniamy w całej Spółce prawie 80 inżynierów budowlanych z uprawnieniami we wszystkich branżach. Poza stałym monitoringiem technicznym w zarządzanych zasobach, przeprowadzamy m.in. kontrole okresowe oraz wykonujemy na zlecenie nadzory inwestorskie i autorskie. Jesteśmy dla Mieszkańców sprawdzonym doradcą technicznym.

Inni głównie administrują, a AMW TBS „KWATERA” kompleksowo zarządza nieruchomościami i oferuje jeszcze więcej.

AMW Kwatera
Skip to content