W dniu 07.04.2019 r. Na zaproszenie Prezesa Zarządu Głównego w Warszawie Związku Oficerów Rezerwy RP płk rez. Alfreda Kabaty , Pani Prezes AMW TBS Kwatera sp. z o.o. Agnieszka Bolesta uczestniczyła na uroczystości z okazji 79 rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Nowym Dworze Mazowieckim.
W uroczystościach udział wzięła m.in. Pani Senator Anna Maria Anders , sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego, Dowódca 2 Mazowieckiego Pułku Saperów , samorządowcy, uczniowie oraz mieszkańcy.
W trakcie uroczystości zasadzono dwa “Dęby Pamięci”. Jeden poświęcony por. sap. Mieczysławowi Zagórskiemu , drugi poświęcony Oficerom WP absolwentom 2 Korpusu Kadetów bestialsko zamordowanym przez sowietów w Zbrodni Katyńskiej.

 

 

AMW Kwatera
Skip to content