13 grudnia br. w siedzibie II Regionalnej Bazy Logistycznej im. Augusta Fieldorfa ps. „NIL” zawarte zostało trójstronne porozumienie dotyczące możliwości wynajmu mieszkań z zasobu AMW TBS „KWATERA” dla terytorialsów z 5 i 6  Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, które podpisali przedstawiciele: Agencji Mienia Wojskowego, spółki AMW TBS  „KWATERA” oraz Dowódcy Brygad OT. Porozumienie pozwoli kolejnym żołnierzom obrony terytorialnej na wynajem zasobu mieszkaniowego należącego do spółki AMW KWATERA
w Legionowie i innych miejscowościach. Już z początkiem 2020 r. w nowych kwaterach zamieszkają pierwsi żołnierze OT.

Dotychczas lokale mieszkalne z zasobu Agencji były przyznawane wyłącznie żołnierzom w służbie zawodowej. Wychodząc naprzeciw potrzeb wynikającym ze zmian zachodzących w ostatnich latach w Wojsku Polskim, AMW TBS „KWATERA” po zapewnieniu zakwaterowania żołnierzy zawodowych w danym garnizonie, postanowiło umożliwić najem również żołnierzom pełniącym Terytorialną Służbę Wojskową. W październiku analogiczne porozumienie zostało zawarte w Małopolsce, a już w grudniu pierwsi żołnierze zamieszkali w przygotowanych mieszkaniach.

„Cieszę się, że możemy zaspokoić potrzeby nowych formacji takich jak Wojska Obrony Terytorialnej. Takie rozwiązanie sprawdziło się już w Małopolsce. Jest ono dobre dla wszystkich stron: AMW uwalnia w ten sposób niezasiedlone zasoby mieszkaniowe, a nasza spółka może je wówczas udostępnić żołnierzom WOT” – mówiła Prezes AMW TBS „KWATERA”, Agnieszka Bolesta.

W uroczystości uczestniczyli: Wiceminister MON Tomasza Zdzikot, Prezes AMW Krzysztofa Falkowski, Zarząd AMW TBS KWATERA.

 

 

 

Skip to content