Jako nieliczni na rynku zatrudniamy inżynierów budowlanych i inspektorów nadzoru, co jest ważne przy rozwiązywaniu problemów technicznych oraz przy realizacji działań inwestycyjnych i planów remontowych. Fachowa wiedza jest niezbędna żeby zweryfikować poprawność i zgodność wykonania usług budowlanych i remontowych.

Zakres obsługi technicznej nieruchomości:

Skip to content