Organizujemy i profesjonalnie przeprowadzamy cały proces prac remontowych i modernizacyjnych nieruchomości, profesjonalnie obsługując nieruchomość od strony technicznej. Posiadany przez Spółkę zasób – ze względu na kilkunastoletni okres jego eksploatacji – wraz z upływem czasu wymaga remontów. Konieczność przeprowadzenia remontu wynika ze stanu danego elementu oraz stopnia jego zużycia technicznego, funkcjonalnego, środowiskowego. Do określenia stanu obiektu bierze się pod uwagę wskazania przeprowadzanych kontroli okresowych obiektów rocznych i pięcioletnich, opinie i ekspertyzy techniczne.

AMW Kwatera
Skip to content