Kosztorysowanie jako niezbędny proces przed rozpoczęciem inwestycji jest jednym z najważniejszych etapów podczas budowy. Spółka specjalizuje się w przygotowywaniu projektów koncepcyjnych. Od dobrego projektu zależy sukces inwestycji. Na etapie przygotowania inwestycji powstaje koncepcja projektowa, która jest wstępną fazą prac projektowych i winna poprzedzać każde zamierzenie projektowe. Jest elementem niezbędnym przy sporządzaniu wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pracujemy na licencjonowanych programach Norma Pro oraz Norma Expert.

Koncepcja oprócz wstępnej propozycji zagospodarowania działki zawiera rodzaj planowanych obiektów, precyzuje program funkcjonalny i gabaryty. Określa wymagania konstrukcyjne i eksploatacyjne opracowywane z uwzględnieniem wymagań Inwestora.

AMW Kwatera
Skip to content