Ustawa Prawo Budowlane zobowiązuje właścicieli oraz zarządców budynków i innych obiektów budowlanych do wykonywania szeregu czynności w procesie ich eksploatacji. Jednym z nich zgodnie z art. 62 Ustawy jest przeprowadzanie kontroli okresowych stanu technicznego budynków, które, obejmują sprawdzenie poszczególnych elementów obiektu.

Spółka zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżyniersko-techniczną, posiadającą stosowne uprawnienia z zakresu poszczególnych branż oraz dysponuje profesjonalnym sprzętem, co pozwala na kompleksową realizację Kontroli okresowych przeprowadzanych zgodnie z art. 62.1 Ustawy – Prawo Budowlane.

Wykonujemy kontrole okresowe ROCZNE i 5-LETNIE.

AMW Kwatera
Skip to content