AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista/Starszy specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

 (wymiar etatu: 1)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

Prowadzenie nadzoru technicznego nad powierzonym zasobem nieruchomości w zakresie posiadanych uprawnień,  w szczególności:

 • nadzór nad realizacją zadań i czynności wynikających z umów o zarządzanie/administrowanie nieruchomościami,
 • koordynowanie i monitorowanie kontroli okresowych stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji,
 • sporządzanie przedmiarów i kosztorysów przy wykorzystaniu programu NORMA PRO,
 • monitorowanie i kontrolowanie zadań związanych z usuwaniem awarii w zarządzanym zasobie,
 • planowanie i przygotowanie dokumentacji dotyczącej realizacji robót budowlanych i usług związanych
  z obsługą techniczną budynków,
 • nadzór nad realizacją prac remontowych i usług wykonywanych na zasobie,
 • dokonywanie kontroli planowych i doraźnych, zadań realizowanych przez Oddziały Terenowe Spółki,
 • realizacja zamówień usług lub dostaw na potrzeby Oddziałów Terenowych.

Wymagania:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
  konstrukcyjno-budowlanej – bezwzględnie wymagane
 • wykształcenie min. średnie techniczne,
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę, NORMA PRO
 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem – mile widziana (rekompensowane finansowo przez pracodawcę),
 • umiejętność rozwiązywania problemów technicznych, dobra organizacja czasu pracy, rzetelność.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • szkolenia zawodowe,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • finansowanie opłat za składki członkowskie za przynależność do izby inżynierów,
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • pakiet socjalny.

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV (wymagane w formacie pdf.) na adres: hr@amwkwatera.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości– …………………………………..

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

UWAGA WAŻNE !

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonej procedury rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp.
z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko:
Specjalista ds. finansowo-księgowych”.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

Treść oferty (pobierz)

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.

  Skip to content