AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami

(wymiar etatu: 1)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Obsługa nieruchomości zarządzanych przez Spółkę poprzez wsparcie Oddziałów Terenowych z poziomu Centrali.
 • Weryfikacja zarządzanych powierzchni nieruchomości.
 • Monitorowanie zgłoszeń lokatorów, nadzór na udzielaniem odpowiedzi.
 • Likwidacja szkód na nieruchomośicach w oparciu o obowiązujące polisy ubezpieczeniowe.
 • Udział w przygotowywaniu postępowań przetargowych na usługi na zasobach.
 • Udział w przygotowywaniu projektów umów o zarządzanie zasobem nieruchomości.
 • Bieżąca aktualizacja rejestru obowiązujących umów, rozliczanie umów.
 • Prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi.
 • Współdziałanie z innymi Departamentami merytorycznymi w Spółce oraz poszczególnymi OT.
 • Prace związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań w Spółce.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
 • uprawnienia: licencja Zarządcy Nieruchomości (mile widziana), certyfikowane szkolenia z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę,
 • prawo jazdy kat. B,
 • inne: rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, systematyczność, samodzielność, inicjatywa własna, odpowiedzialność

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • dużą samodzielność w działaniu,
 • finansowanie szkoleń zawodowych i innych,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dofinansowanie pakietów sportowych oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie wypoczynku,
 • pakiet socjalny,
 • elastyczny czas pracy (możliwość korzystania z pracy zdalnej).

Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłania CV i listu motywacyjnego na adres hr@amwkwatera.pl z dopiskiem w temacie: Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami.  

WAŻNE! Prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w procedurze rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko:  Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami”.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami. (wymagane)

  Skip to content