AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.0

Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami

 (wymiar etatu: 1)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Obsługa nieruchomości zasobu własnego Spółki, Skarbu Państwa, internatów i kwater internatowych.
 • Wsparcie Oddziałów Terenowych na poziomie biura Spółki w zakresie bieżącej obsługi nieruchomości.
 • Weryfikacja zarządzanych powierzchni nieruchomości.
 • Monitorowanie uwag i skarg lokatorów zarządzanych nieruchomości, nadzór na udzielaniem odpowiedzi.
 • Udział w zespołach zadaniowych.
 • Przygotowywanie postępowań przetargowych dotyczących świadczenia usług na zasobach nieruchomości.
 • Uczestniczenie w komisjach przetargowych.
 • Kwartalna weryfikacja wniosków do 130 000 zł.
 • Rejestracja umów oraz bieżąca aktualizacja rejestru obowiązujących umów.
 • Przygotowywanie projektów wniosków na Zarząd, do Rady Nadzorczej, Zgromadzenia Wspólników.
 • Współudział w przygotowywaniu projektów umów o zarządzanie zasobem nieruchomości.
 • Prowadzenie korespondencji z podmiotami zewnętrznymi.
 • Współdziałanie z innymi Departamentami merytorycznymi w Spółce oraz poszczególnymi OT.
 • Prace związane z wprowadzaniem nowych rozwiązań w Spółce.
 • Prawidłowe rozliczanie umów na dostawy, usługi.

Wymagania :

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe min. 3 lata,
 • uprawnienia: licencja Zarządcy Nieruchomości mile widziana,
 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę,
 • prawo jazdy kat. B,
 • inne: rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań, systematyczność, dokładność, samodzielność, inicjatywa własna, odpowiedzialność

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • szkolenia zawodowe,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • finansowanie opłat za składki członkowskie za przynależność do izby inżynierów,
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • pakiet socjalny.

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV (wymagane w formacie pdf.) na adres: hr@amwkwatera.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami.

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

UWAGA! WAŻNE!

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonego procedury rekrutacyjnej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

Treść oferty (pobierz)

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.

  AMW Kwatera
  Skip to content