AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

branża budowlana

(wymiar etatu: 1)

Miejsce pracy: Zachodniopomorskie / Szczecin

Zakres zadań:

Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności:

▪    nadzór techniczny nad zasobem położonym w Szczecinie

▪    wykonywanie przeglądów technicznych

▪    dokonywanie czynności związanych z przekazywaniem/zdawaniem lokali,

▪    sporządzanie przedmiarów i kosztorysów przy wykorzystaniu programu NORMA PRO,

▪    nadzór nad realizacją/odbieranie prac remontowych i usług wykonywanych na zasobie,

▪    sporządzanie ocen technicznych usterek występujących na zarządzanym zasobie,

▪    prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym Książki Obiektu Budowlanego,

Wymagania:

▪    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej – bezwzględnie wymagane

▪    wykształcenie min. średnie techniczne

▪    doświadczenie zawodowe min 3 lata

▪    doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, w szczególności sporządzanie przedmiarów i kosztorysów, mile widziane doświadczenie w pracy ze wspólnotami mieszkaniowymi

▪    znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę, NORMA PRO

▪    prawo jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem (rekompensowane przez pracodawcę ryczałtem)

▪    dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.

 

Oferujemy:

▪    stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

▪    niezbędne narzędzia pracy,

▪    dużą samodzielność w działaniu,

▪    finansowanie szkoleń zawodowych i innych,

▪    zwrot kosztów za opłaty członkowskie za przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz za obowiązkowe ubezpieczenie OC,

▪    pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,

▪    dofinansowanie pakietów sportowych oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,

▪    dodatkowe ubezpieczenie na życie,

▪    dofinansowanie wypoczynku,

▪    pakiet socjalny,

▪    elastyczny czas pracy (możliwość korzystania z pracy zdalnej).

 

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego (wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.) na adres: hr@amwkwatera.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomościami – Szczecin.

Dziękujemy Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

UWAGA!WAŻNE!

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonej procedury rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomościami – Szczecin”.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

Treść oferty (pobierz)

Aplikuj

    Załączniki (CV, portfolio)


    * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.

    AMW Kwatera
    Skip to content