Specjalista ds. administrowania nieruchomościami – Biała Podlaska

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracowników na stanowisko: Specjalista ds. administrowania nieruchomościami  (wymiar etatu: 0,5) Miejsce pracy: Biała Podlaska Opis stanowiska: Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie realizacja obowiązków wynikających z umów o administrowanie nieruchomościami, w szczególności: Prowadzenie i wykonywanie nadzoru administracyjnego nad zasobem budynków i lokali mieszkalny […]

Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości – Dęblin

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości (wymiar etatu: 1) Miejsce pracy: Dęblin Zakres zadań: Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności: ▪    prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, ▪    wykonywanie przeglądów technicznych, ▪    dokonywanie […]

Specjalista ds. administrowania nieruchomościami – Bydgoszcz

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. administrowania nieruchomościami (wymiar etatu: 1) Miejsce pracy: Bydgoszcz Opis stanowiska: Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie realizacja obowiązków wynikających z umów o administrowanie nieruchomościami, w szczególności: Prowadzenie i wykonywanie nadzoru administracyjnego nad zasobem budynków i lokali mieszkalny Skarbu […]

Inspektor Ochrony Danych – Warszawa

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: Inspektor Ochrony Danych (wymiar etatu: 0.5) Miejsce pracy: Warszawa Zakres zadań: Zapewnianie stosowania i przestrzegania w Spółce przepisów dot. ochrony danych osobowych, Bieżące wsparcie wszystkich jednostek organizacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru naruszeń i in. […]

Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami – Warszawa

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.0 Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. zarządzania nieruchomościami  (wymiar etatu: 1) Miejsce pracy: Warszawa Zakres zadań: Obsługa nieruchomości zasobu własnego Spółki, Skarbu Państwa, internatów i kwater internatowych. Wsparcie Oddziałów Terenowych na poziomie biura Spółki w zakresie bieżącej obsługi nieruchomości. Weryfikacja […]

Kierownik Wydziału Koordynacji Technicznej – Warszawa

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: Kierownik Wydziału Koordynacji Technicznej (wymiar etatu: 1) Miejsce pracy: Warszawa Zakres zadań: Nadzorowanie realizacji zadań przyporządkowanych Wydziałowi Koordynacji Technicznej, w szczególności: Kierowanie pracą i koordynowanie działań osób zatrudnionych na podległych stanowiskach. Koordynowanie i realizacja w trybie […]

Kierownik kwater internatowych – Łask

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracowników na stanowisko: Kierownik kwater internatowych (wymiar etatu: 1) Miejsce pracy: Łask Zakres zadań: Prowadzenie i wykonywanie zadań w zakresie administrowania zasobem kwater internatowych w m. Łask, Łódź, Zgierz, Regny, w szczególności: nadzorowanie, rozliczanie oraz koordynacja pracy firm świadczących usługi, w szczególności: sprzątania, konserwacji, prania […]

Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości branża ogólnobudowlana – Warszawa

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości branża ogólnobudowlana (wymiar etatu: 1) Miejsce pracy: Warszawa Zakres zadań: Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym, w szczególności: wykonywanie przeglądów technicznych, dokonywanie czynności związanych z przekazywaniem/zdawaniem lokali, sporządzanie przedmiarów i kosztorysów przy wykorzystaniu programu NORMA PRO, nadzór […]

Recepcjonista – Warszawa ul. Wolnej Wszechnicy 5

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: Recepcjonista (wymiar etatu: 1) Miejsce pracy: Warszawa ul. Wolnej Wszechnicy 5 Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie realizacja obowiązków wynikających z umów o administrowanie internatami/kwaterami internatowymi w szczególności: bieżący nadzór nad nieruchomością zarządzanie dokumentacją budynku sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem […]

Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości branża budowlana – Lubuskie/ Żagań, Świętoszów

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko: Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości branża budowlana (wymiar etatu: 1) Miejsce pracy: Lubuskie/ Żagań, Świętoszów Zakres zadań: Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności: ▪    nadzór techniczny nad zasobem położonym w Świętoszowie, ▪    wykonywanie przeglądów technicznych […]

AMW Kwatera
Skip to content