W środę, 9 października br. w samo południe w siedzibie dowództwa 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej (11 MBOT) podpisane zostało trójstronne porozumienie pomiędzy naszą Spółką AMW TBS Kwatera, Agencją Mienia Wojskowego oraz 11 MBOT dające możliwość wynajmu mieszkań dla terytorialsów z tej jednostki. Pierwsi terytorialsi będą mogli tam zamieszkać jeszcze w tym roku. W uroczystości podpisania porozumienia dotyczącego współpracy wzięli udział: Prezes AMW TBS KWATERA Agnieszka Bolesta, Wiceprezes Urszula Rudynek-Ciechomska  ,Wiceprezes AMW Dominik Zaremba, Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Krzysztof Goncerz, dyrektorzy oddziałów AMW – Przemysław Wierzba i TBS KWATERY – Daniel Głowacz oraz żołnierze  służący w 11 MBOT.

 

 

Dotąd lokale mieszkalne z zasobu Agencji otrzymywali wyłącznie żołnierze służby zawodowej. Teraz pojawiła się możliwość, by w przypadku gdy potrzeby kwaterunkowe żołnierzy zawodowych są już w danym garnizonie zapewnione, a część lokali pozostaje niewykorzystana, możliwość najmu mieli również żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową (TSW). Obecnie w ramach projektu zainteresowani terytorialsi będą mogli wynająć mieszkania w Krakowie, przy ul. Cieślewskiego. Liczba dostępnych mieszkań jest ograniczona. Lokale do wynajmu przysługiwać będą tylko na czas służby w 11 Małopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, a czas zawartej umowy będzie wynosił do 2 lat.

 

AMW Kwatera
Skip to content