W dniu 22 maja 2019 roku Spółka AMW TBS KWATERA rozpoczęła współpracę ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. List intencyjny z ramienia Spółki podpisały Wiceprezes Zarządu: Alina Majka – Mazurek oraz Urszula Rudynek – Ciechomska, ze strony Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej, Prezes Zarządu płk rez. mgr Alfred Kabata.

 

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej powstał w 2012 roku. Patronem Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej jest Marszałek Józef Piłsudski. Związek jest organizacją patriotyczną skupiającą w swoich szeregach oficerów, podoficerów, kombatantów i osoby cywilne , zainteresowane historią Polski , dziejami Wojska Polskiego oraz zaangażowane patriotycznie i społecznie.

Zarząd Spółki AMW TBS KWATERA oraz przedstawiciele Związku zadeklarowali wspólne działanie na rzecz pogłębiania wiedzy historycznej, kształtowania postaw patriotycznych oraz opieki nam miejscami walk Narodu Polskiego. Współpraca będzie ukierunkowana szczególnie na wsparcie przez nasz Spółkę przedsięwzięć patriotycznych oraz konkursów historycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolonej.

Skip to content