W dniu 23 01 2020 roku Zarząd AMW TBS KWATERA  podpisał porozumienie dotyczące współpracy ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej a współpracę ze Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej.  Ze strony Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej obecny był Prezes Zarządu płk rez. mgr Alfred Kabata oraz ppłk rez. Henryk Marciniak.

 

Zarząd Spółki AMW TBS KWATERA oraz przedstawiciele Związku zadeklarowali wspólne działanie na rzecz pogłębiania wiedzy historycznej, kształtowania postaw patriotycznych oraz opieki nam miejscami walk Narodu Polskiego. Współpraca będzie ukierunkowana szczególnie na wsparcie przez nasz Spółkę przedsięwzięć patriotycznych oraz konkursów historycznych skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.

Skip to content