LokalizacjaDane kontaktowe
Poznań - warunki przedłużenia umowy.

Informacje dodatkowe

AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o. (dalej „Spółka”) informuję, iż zgodnie z § 10 ust. 3 aktualnie obowiązujących umów najmu instytucjonalnego:

„W terminie nie później niż na 30 dni przed dniem rozwiązania Umowy Najemca może wystąpić do Wynajmującego
z wnioskiem o przedłużenie okresu obowiązywania Umowy na kolejny czas określony. Przedłużenie okresu obowiązywania Umowy wymaga zgody Wynajmującego i zawarcia pomiędzy Stronami odrębnego porozumienia zawierającego warunki przedłużenia.”

W celu przedłużenia umowy najmu należy wypełnić wniosek:

Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu mieszkalnego

oraz załączyć poniżej wymienione dokumenty.

Zał. nr 2 Oświadczenie

Zał. nr 3  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

a następnie złożyć  w biurze administratora osiedla lub przesłać ich skan na adres e-mail: najem-mieszkan-poznan@amwkwatera.pl

Poniżej przedstawiono główne warunki przedłużenia aktualnie obowiązujących umów najmu:

 • nowe umowy najmu instytucjonalnego będą zawierane na 2 lata,
 • stawka czynszu najmu wynosi 25,00 zł/m2,
 • opłata za wynajem miejsca postojowego w wysokości 123,00 zł brutto miesięcznie,
 • opłata z tytułu wniosku o przedłużenie okresu obowiązywania Umowy – 100,00 zł,
 • kaucja w wysokości:
 1. 3- krotności miesięcznego czynszu najmu oraz złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania Lokalu w terminie wskazanym
  w żądaniu opróżnienia lokalu,
 2. 2- krotności miesięcznego czynszu najmu oraz złożenie oświadczeń w formie aktu notarialnego, w którym Najemca:
 • poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania Lokalu w terminie wskazanym
  w żądaniu opróżnienia lokalu,
 • poddaje się egzekucji i zobowiązuje się do zapłaty wszelkich należności do określonej kwoty.

 

Dodatkowe informację można uzyskać:

Adres
,
Poznań - warunki przedłużenia umowy.

Osoba kontaktowa
Beata Długosz


tel. 693084147

email: beata.dlugosz@amwkwatera.plNasze usługi

Zarządzanie
nieruchomościami
Wspólnoty
mieszkaniowe
Zarządzanie
najmem
Mieszkania
służbowe i internaty
Nieruchomości
niezabudowane
Wynajem mieszkań, lokali
usługowych i garaży
Tanie
noclegi
Inwestycje
i remonty
Usługi
dodatkowe
KWATERA-Strona_www-Layout-(AfterFirstPresentation)-HOME_PAGE-v8-07

AMW Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
„KWATERA” Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
info: 801 066 552
kwatera@amwkwatera.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00

XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140528
NIP: 526-26-75-121

Copyright © 2014 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.