LokalizacjaDane kontaktowe
Osielsko
Cena: 11,13 zł / m2

Informacje dodatkowe

AMW  Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. informuje o możliwości najmu 5 lokali mieszkalnych w Osielsku. Pod poniższym linkiem znajduje się wykaz lokali:

Wykaz lokali Osielsko

Do kwoty czynszu trzeba doliczyć jedynie opłatę za media:

  • energię elektryczną
  • wodę
  • gaz

Oraz wywóz śmieci.

Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w cenie 50 zł

Umowa najmu zawierana jest na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Termin zawarcia umowy do dnia 09.11.2018 r.

Warunki i zasady najmu określone są w Umowie najmu instytucjonalnego lokalu mieszkalnego oraz  Zbiorze Regulaminów.

Osoby zainteresowane najmem lokalu mieszkalnego powinny złożyć w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu, wypełniony i podpisany wniosek o najem lokalu mieszkalnego oraz wypełnione i podpisane oświadczenie. We wniosku wnioskodawca powinien podać swoje dane, termin obowiązywania umowy najmu, dane indywidualizujące lokal, liczbę osób i dane osób, które będą zamieszkiwały w lokalu. W przypadku, gdy oprócz najemcy w lokalu będą zamieszkiwały inne osoby najemca zobowiązany będzie dostarczyć zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury najmu lokali mieszkalnych.

Wniosek wraz z oświadczeniem osoba zainteresowana najmem lokalu mieszkalnego może złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w biurze Administratora Osiedla Pana Pawła Juszczuka przy ul. Tymiankowej 9/3, 86-031 Osielsko.
  • listem poleconym na adres: Administrator Pan Paweł Juszczuk ul. Tymiankowa 9/3, 86-031 Osielsko.
  • pocztą e-mail na adres: pawel.juszczuk@amwkwatera.pl;

W przypadku przesłania wniosku i oświadczenia pocztą elektroniczną, należy najpóźniej w ciągu 3 dni złożyć oryginał wniosku i oświadczenia u administratora osiedla. Nie złożenie dokumentów, o których mowa powyżej, u administratora osiedla powoduje, iż wniosek nie będzie brany przez Komisję pod uwagę.

TERMIN W KTÓRYM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN LOKALU PROSIMY USTALAĆ Z ADMINISTRATOREM OSIEDLA.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW : DO DNIA  23.10.2018 r

Zapraszamy do kontaktu.

 

Poniższe linki zawierają wymagane dokumenty

Zał 3 do umowy- Regulamin określający zasady porządku domowego – Kopia

Zał 3 do umowy- Regulamin rozliczania mediów

Zał 3 do umowy- Regulamin utrzymania zwierząt domowych na terenie osiedli mieszkaniowych – Kopia

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

Wzór oświadczenia – najem lokali

 

Adres
Tymiankowa ,
Osielsko

Osoba kontaktowa
Paweł Juszczuk


tel. 693082128

email: pawel.juszczuk@amwkwatera.pl

Poznań

Informacje dodatkowe

AMW TBS KWATERA Sp. z o. o. posiada na wynajem 9 lokali mieszkalnych w Poznaniu przy ulicach: Pileckiego, Fieldorfa, Mysłowskiego, Wańkowicza. Każdy lokal posiada kuchnię oraz 2 pokoje oraz piwnicę. Wysokość stawki czynszu najmu wynosi 20,90 zł/m2 Stawka zawiera już wszystkie opłaty administracyjne.

Do kwoty czynszu trzeba doliczyć jedynie opłatę za media:

– energię elektryczną

– wodę

– centralne ogrzewanie

Oraz wywóz śmieci

Do mieszkania przynależy miejsce postojowe w parkingu podziemnym w cenie 153,75 zł

Termin trwania umowy obejmuje minimum 1 rok.

Dane do kontaktu.

Tel 22 379 45 95

robert.mlynarczyk@amwkwatera.pl

 

 

Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

WYKAZ LOKALI – POZNAŃ

Wzór oświadczenia – najem lokali

Dobrowolna Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Zdjęcia Poznań

 

 

Adres
,
Poznań

Osoba kontaktowa
Robert Młynarczyk


tel. 22 379 45 45

email: robert.mlynarczyk@amwkwatera.pl

Elbląg

Adres
,
Elbląg

Bielsko-Biała - brak

Adres
,
Bielsko-Biała - brak

Nasze usługi

Zarządzanie
nieruchomościami
Wspólnoty
mieszkaniowe
Zarządzanie
najmem
Mieszkania
służbowe i internaty
Nieruchomości
niezabudowane
Wynajem mieszkań, lokali
usługowych i garaży
Tanie
noclegi
Inwestycje
i remonty
Usługi
dodatkowe
KWATERA-Strona_www-Layout-(AfterFirstPresentation)-HOME_PAGE-v8-07

AMW Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
„KWATERA” Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
info: 801 066 552
kwatera@amwkwatera.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00

XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140528
NIP: 526-26-75-121

Copyright © 2014 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.