Oferta nieruchomości niezabudowanych

KWATERA oferuje atrakcyjne nieruchomości gruntowe niezabudowane położone na terenie całego kraju. Sprzedaż nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem (Zasady zbywania składników aktywów trwałych) Spółka cyklicznie ogłasza przetargi na zbycie nieruchomości.

Zapraszamy do wzięcia udziału w przetargach.
Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami o oferowanych nieruchomościach lub ich zakupem prosimy o kontakt na numer telefonu:

22 379 45 63

Lokalizacja PowierzchniaCechy nieruchomości
Biskupice 2 305 967 m2 gmina Wisznia Mała, powiat trzebnicki
51-180 Biskupice
działka ewidencyjna nr 1/10
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0018-Biskupice

Informacje dodatkowe

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej WR1W/00052691/9.

Przeznaczenie:

Teren nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotowa działka położona jest na terenie oznaczonym symbolami 1IU(KK) – docelowa funkcja: aktywność gospodarcza; 2IU(US) – docelowa funkcja: usługi sportu i rekreacji, zoo, park safari, ośrodek rekreacyjny, dydaktyczny i naukowy; IS(KK) – docelowa funkcja: komunikacja samochodowa; ZL – zieleń lasów; KDZ – drogi i ulice zbiorcze klasy Z; WP – teren wód powierzchniowych płynących.

Informacje dodatkowe:

Działka niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą i zadrzewieniami, teren częściowo zalewowy, były poligon, brak bezpośredniego połączenia z drogą publiczną.

 

 

Chełm 13 005 m2 ul. Ceramiczna
22-100 Chełm
działka ewidencyjna nr 55/33
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0005

Informacje dodatkowe

Stan prawny:
Właściciel: Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Księga wieczysta nr: LU1C/00052062/3

Informacje dodatkowe:
Działka posiada kształt nieregularnego wieloboku, co nie ma wpływu na możliwość zabudowy nieruchomości. Jest to teren płaski, niezabudowany, nieużytkowany, porośnięty trawą, krzewami i drzewami.  Posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Front działki od ul. Ceramicznej wynosi ok 85 m.  Zlokalizowana w peryferyjnej, północnej części miasta Chełm w odległości ok 3 km od Centrum.  Około 300 m dalej znajduje się osiedle Wygon z pełną infrastrukturą.

Elbląg 5 924 m2 ul. Lotnicza
82-300 Elbląg
działka ewidencyjna nr 11/10
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0023 - Elbląg

Informacje dodatkowe

Stan prawny:
Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA”  Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Księga wieczysta nr: EL1E/00049094/3.

Informacje dodatkowe:
Działka posiada kształt nieregularnego wieloboku, bez negatywnego wpływu na możliwości zabudowy nieruchomości. Jest to teren płaski, nieużytkowany, częściowo utwardzony, częściowo porośnięty trawą. Od strony zachodniej południowej i wschodniej ogrodzony. Dostęp do drogi publicznej drogami wewnętrznymi utwardzonymi położonymi w granicach działki sąsiedniej (11/9) co zostało formalnie potwierdzone służebnością drogi koniecznej na rzecz działki 11/10. Nieruchomość położona jest w południowej części miasta, oddalona od Centrum o ok 1,4 km w linii prostej oraz ok 1,5 km od trasy S7. Usytuowana na terenie Osiedla Zatorze w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z niezbędną infrastrukturą oraz zabudowy usługowo – handlowej. Usytuowana w drugiej linii zabudowy ul. Lotniczej.

 

Osielsko 18 477 m2 ul. Tymiankowa
86-031 Osielsko
działka ewidencyjna nr 688/5
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0010

Informacje dodatkowe

Stan prawny:
Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Księga wieczysta nr: BY1B/00137871/2.

Informacje dodatkowe:
Działka w kształcie nieregularnego wieloboku, niezabudowana, nieużytkowana, niezagospodarowana, porośnięta roślinnością trawiastą.
Brak dostępu do drogi publicznej – przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona służebność drogi koniecznej.
Osielsko pełni funkcję dynamicznie rozwijającego się przedmieścia Bydgoszczy.
Nieruchomość położona jest w południowej części miejscowości od strony Bydgoszczy, na terenie największego osiedla mieszkaniowego wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zabudowaniami usługowo handlowymi.
Oddalona jest od drogi krajowej nr 5 (Szosa Gdańska) ok 0,45 km, od siedziby Gminy ok 1,5 km a od Bydgoszczy ok 5,50 km.

 

Poznań 16 417 m2 ul. Stanisława Rostworowskiego
60-242 Poznań
działka ewidencyjna nr 3/171
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0025 Strzeszyn

Informacje dodatkowe

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej PO1P/00299435/4.

Przeznaczenie:

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Koszalińska-Wańkowicza, Uchwała XXXIV/273/IV/2003 z dn. 02.12.2003 r. – teren oznaczony symbolem USH – usługi sportu, rekreacji, hotelarstwa – pływalnia i hotel.

Media:

W zasięgu sieci wodociągowej.

Informacje dodatkowe:

Działka niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta trawą, miejscami zakrzewiona i zadrzewiona.

Poznań 29 680 m2 ul. T. Mikke
60-461 Poznań
działka ewidencyjna nr 3/260
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0025 Strzeszyn

Informacje dodatkowe

Stan prawny:
Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: PO1P/00208432/9.

Położenie:
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Strzeszyna – rejon ulicy Koszalińskiej i M. Wańkowicza zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/273/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2.12.2003 r. Działka na której ma być realizowana inwestycja leży na terenie oznaczonym w ww. planie symbolem MW4 i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Informacje dodatkowe:
Nieruchomość jest zlokalizowana w strefie peryferyjnej miasta Poznania, w sąsiedztwie zabudowy jedno i wielorodzinnej oraz lasów komunalnych. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. T. Mikke i Fieldorfa w obrębie Strzeszyn w rejonie ul. Wańkowicza i Koszalińskiej. W rejonie lokalizacji znajduje się zabudowa usługowo – mieszkaniowa  o różnym stopniu intensywności. Dobry dostęp do komunikacji miejskiej.

Sulejówek 12 528 m2 ul. Okuniewska
05-070 Sulejówek
działka ewidencyjna nr 13/1
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0027,27

Informacje dodatkowe

Stan prawny: Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: SI1M/00105740/0.

Przeznaczenie:
Działka położona jest na terenie, dla którego nie ma obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Warunki zabudowy dla przedmiotowej działki ustala się w trybie indywidualnej decyzji administracyjnej. Obowiązującym dokumentem jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek (Uchwała Rady Miasta nr LVIII/333/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.) – teren zabudowy wielorodzinnej.

Informacje dodatkowe:
Działka Nr: 13/1 – nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 12.528 m² położona przy  ul. Okuniewskiej w Sulejówku, (tr) – tereny różne. Otoczenie nieruchomości stanowi dawne mienie wojskowe w postaci nieczynnego kasyna wojskowego, zabudowa wielorodzinna w postaci dawnych bloków wojskowych jak również czynny internat wojskowy będący własnością WAM. Działka zadrzewiona.

Szczecinek 6 918 m2 ul. Kołobrzeska
78-400 Szczecinek
działka ewidencyjna nr 28/35
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0007

Informacje dodatkowe

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej KO1I/00037458/5.

Przeznaczenie:

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Polna-1 – Uchwała Rady Miasta Szczecinek XXI/223/04 z dn. 29.11.2004 r. – przeznaczenie 2/3MW/U – funkcja: mieszkaniowa wielorodzinna, usługi.

Informacje dodatkowe:

Niniejsza propozycja obejmuje sprzedaż dwóch nieruchomości, objętych dwiema księgami wieczystymi ale stanowiących jedną funkcjonalną całość. Pierwszą nieruchomość stanowi działka Nr: 28/35 i jest to nieruchomość gruntowa o powierzchni 6 918 m². Drugą natomiast stanowi działka Nr: 28/34 – a przedmiotem transakcji jest udział wynoszący 2 316/10 000 w nieruchomości. Działka nr 28/34  przewidziana jest pod wewnętrzną drogę osiedlową.

Działka niezabudowana, nieogrodzona, zadrzewiona – topole: 32 szt. Dostęp do drogi gruntowej.

 

Szczecinek 8 635 m2 ul. Polna
78-400 Szczecinek
działka ewidencyjna nr 28/40
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0007, Szczecinek 07

Informacje dodatkowe

Stan prawny:
Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA”  Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: KO1I/00053777/5.

Informacje dodatkowe:
Niniejsza propozycja obejmuje sprzedaż dwóch nieruchomości, objętych dwiema księgami wieczystymi ale stanowiących jedną funkcjonalną całość. Pierwszą nieruchomość stanowi działka Nr: 28/40 i jest to nieruchomość gruntowa o powierzchni 8 635 m². Drugą natomiast stanowi działka Nr: 28/41 – a przedmiotem transakcji jest udział wynoszący 4484/10000 w nieruchomości. Działka nr 28/41  przewidziana jest pod wewnętrzną drogę osiedlową. Cała nieruchomość położona jest w północno – zachodniej, zurbanizowanej, skrajnej części miasta Szczecinka przy ul. Polnej, na terenie osiedla mieszkaniowego. W okolicy znajduje się pełna infrastruktura, placówki handlowo – usługowe oraz budynki użyteczności publicznej, szkoły przedszkole i szpital. Nieliczny, wieloletni drzewostan liściasty (lipy, klony i kasztanowce) nie stanowi ograniczeń w zabudowie,  a podnosi walory użytkowe działki.

Warszawa (Wesoła) 10 986 m2 Pl. Wojska-Polskiego
05-075 Warszawa (Wesoła)
działka ewidencyjna nr 5/6
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

0101

Informacje dodatkowe

Stan prawny:
Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: WA6M/00440232/0.

Przeznaczenie:
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XX/484/2015  z dn. 26.11.2015 r.) – działka położona jest na terenie C9 ZP- tereny zieleni urządzonej oraz C10 ZL – tereny lasów.

Media:
przy granicy działki zlokalizowane są sieci wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Przez działką przebiega sieć kanalizacyjna do nieruchomości przyległej.

Informacje dodatkowe:
Nieruchomość położona na osiedlu Plac Wojska Polskiego, które jest osiedlem mieszkaniowym zabudowanym budynkami wielomieszkaniowymi w większości pięciopiętrowymi. Na osiedlu znajduje się szkoła podstawowa, pawilon handlowy, małe punkty handlowe, tereny ogródków. Otoczenie korzystne z uwagi na występowanie terenów leśnych. Osiedle graniczy z centrum Wesołej gdzie znajdują się liczne placówki użyteczności publicznej, handlowe i usługowe. Nieruchomość posiada bardzo dobrą komunikację z uwagi na bliskość linii kolejowej prowadzącej do centrum Warszawy, komunikacji autobusowej oraz dobrze rozwiniętej sieci dróg.

Ząbki 2 894 m2 ul. Powstańców
05-093 Ząbki
działka ewidencyjna nr 16
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

03-33

Informacje dodatkowe

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: WA1W/00020171/7.

Przeznaczenie:

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – Uchwała Rady Miasta Ząbki 90/XVIII/03 z dn. 19.12.2003 r. – przeznaczenie M/U/P – teren zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej.

Informacje dodatkowe:

Działka nieogrodzona i niezagospodarowana, z licznymi krzewami i drzewami. Brak dostępu do drogi publicznej.

 

Ząbki 2 436 m2 ul. Powstańców
05-093 Ząbki
działka ewidencyjna nr 14
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

03-33

Informacje dodatkowe

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: WA1W/00020247/1.

Przeznaczenie:

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – Uchwała Rady Miasta Ząbki 90/XVIII/03 z dn. 19.12. 2003 r. – przeznaczenie M/U/P – teren zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej.

Informacje dodatkowe:

Działka niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana, z licznymi krzewami i drzewami. Brak dostępu do drogi publicznej.

Ząbki 7 736 m2 ul. Powstańców
05-093 Ząbki
działki ewidencyjne nr 7 i 19
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

03-33

Informacje dodatkowe

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej WA1W/00008106/1.

Przeznaczenie:

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – Uchwała Rady Miasta Ząbki 90/XVIII/03 z dn. 19.12.2003 r. – przeznaczenie M/U/P – teren zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej.

Informacje dodatkowe:

Na nieruchomość składają się działki ewidencyjne: nr 7: 2 423 m2; nr 19: 5 313 m2. Działki niezabudowane, nieogrodzone z licznymi krzakami i drzewami. Nad działką nr 19 przechodzi linia wysokiego napięcia. Dostęp do drogi asfaltowej.

 

Ząbki 11 084 m2 ul. Powstańców
05-093 Ząbki
działki ewidencyjne nr 13, 15, 17 i 18
Nieruchomość niezabudowana
Media
Przeznaczenie
Transport

Dane kontaktowe

Agata Trzeciak-Ostaszewska

tel. 22 379-45-63

tel. 693 087 930

email: grunty@kwatera.nieruchomosci.pl

Szczegóły oferty

Obręb

03-33

Informacje dodatkowe

 

 

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: WA1W/00038335/4.

Przeznaczenie:

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – Uchwała Rady Miasta Ząbki 90/XVIII/03 z dn. 19.12.2003 r. – teren zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej.

Informacje dodatkowe:

Na nieruchomość składają się działki ewidencyjne: nr 13: 2 363 m2; nr 15: 2 636 m2; nr 17: 3 045 m2; nr 18: 3 040 m2. Działki nieogrodzone i niezagospodarowane, z licznymi krzakami i drzewami. Brak dostępu do drogi publicznej.

 

 Nasze usługi

Zarządzanie
nieruchomościami
Wspólnoty
mieszkaniowe
Zarządzanie
najmem
Mieszkania
służbowe i internaty
Nieruchomości
niezabudowane
Wynajem mieszkań, lokali
usługowych i garaży
Tanie
noclegi
Inwestycje
i remonty
Usługi
dodatkowe
KWATERA-Strona_www-Layout-(AfterFirstPresentation)-HOME_PAGE-v8-07

AMW Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
„KWATERA” Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
info: 801 066 552
kwatera@amwkwatera.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00

XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140528
NIP: 526-26-75-121

Copyright © 2014 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.