Regulaminy

Regulamin użytkowania stanowisk postojowych

Umowa najmu stanowiska postojowego

Zgoda na wystawianie e-faktur (stanowiska postojowe)

Zgoda na przekazywanie i prezentowanie danych www (stanowiska postojowe)

Aktualizacja adresu e-mail numeru kom (stanowiska postojowe)

Regulamin używania garaży indywidualnych

Umowa najmu garażu

Zgoda na wystawianie e-faktur (garaże)

Zgoda na przekazywanie i prezentowanie danych (garaże)

Aktualizacja adresu e-mail_numeru kom (garaże)

Procedura przeprowadzania konkursu ofert

Formularz ofertowy garaże indywidualne

Oświadczenie oferenta

Regulamin używania naziemnych stanowisk postojowych

Umowa najmu naziemnego stanowiska postojowego_wzór

Zgoda na wystawianie e-faktur_stanowisko naziemne

Zgoda na przekazywanie i prezentowanie danych www_stanowiska naziemne

Aktualizacja adresu e-mail numeru telefonu_stanowiska naziemne

Instrukcja postępowania w zakresie dostępu do lokali oddanych w najem AMW i stwierdzenia szkód

Regulamin określający zasady porządku domowego

Regulamin rozliczania mediów

Regulamin utrzymania zwierząt domowych na terenie osiedli mieszkaniowych AMW TBS

Instrukcja dotycząca zasad ustalania stopnia zużycia technicznego budynków

Regulamin w sprawie określenia obowiązków stron w zakresie utrzymania stanu technicznego lokali mieszkalnych

Regulamin zakupu nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi

Standardy lokali mieszkalnych (kwater)

Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania postępowań na najem nieruchomości

Zasady zbywania składników aktywów trwałych Spółki AMW TBS KWATERA

Komunikaty

Nasze usługi

Zarządzanie
nieruchomościami
Wspólnoty
mieszkaniowe
Zarządzanie
najmem
Mieszkania
służbowe i internaty
Nieruchomości
niezabudowane
Wynajem mieszkań, lokali
usługowych i garaży
Tanie
noclegi
Inwestycje
i remonty
Usługi
dodatkowe
KWATERA-Strona_www-Layout-(AfterFirstPresentation)-HOME_PAGE-v8-07

AMW Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
„KWATERA” Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
info: 801 066 552 kwatera@kwatera.nieruchomosci.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00

XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140528
NIP: 526-26-75-121

Copyright © 2014 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.