Pokaż wyniki: BZP.OZP.57.2019

Przedmiot zamówieniaWykonanie remontu lokalu mieszkalnego przed ponownym zasiedleniem położonego w Szczecinie przy ul. Sadowskiego 1F/8.
Numer postępowaniaBZP.OZP.57.2019
Numer ogłoszenia538327-N-2019
Kod CPVCPV: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Wariant zamówieniaWartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach*
(*wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Stan postępowaniaaktualne (przed upływem terminu składania ofert)
Tryb postępowaniaPrzetarg nieograniczony
Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego
Dopuszczalność złożenia oferty częściowejNie
Dopuszczalność złożenia oferty wariantowejNie
Dopuszczalność udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznychNie
Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNie
WadiumNie
Zabezpieczenie należytego wykonania umowyNie
Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówieniahttps://amwkwatera.eb2b.com.pl lub pod adresem AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o., ul. Starościńska 1, 02-516 Warszawa (XV piętro)
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcamiOsobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest p. Karolina Aleksandrowicz-Kielak
Miejsce składania ofertAMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o., ul. Starościńska 1, 02-516 Warszawa, sekretariat (XII piętro)
Termin składania ofert6/5/2019 12:00
Miejsce otwarcia ofertAMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o., ul. Starościńska 1, 02-516 Warszawa, sala konferencyjna (XV piętro)
Termin otwarcia ofert6/5/2019 12:15
Termin związania ofertą30
Inne informacje

UWAGA!
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania, w tym SIWZ wraz z załącznikami oraz wszelkie zawiadomienia w toku prowadzonego postępowania dostępne są na Platformie Zakupowej pod adresem:
https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Pobieranie dokumentów (w tym SIWZ) nie wymaga logowania do ww. Platformy Zakupowej.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Składanie ofert odbywa się w FORMIE PAPIEROWEJ (tj. bez wykorzystania ww. Platformy Zakupowej)  za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Liczba wyświetleń przetargu: 48 


Nasze usługi

Zarządzanie
nieruchomościami
Wspólnoty
mieszkaniowe
Zarządzanie
najmem
Mieszkania
służbowe i internaty
Nieruchomości
niezabudowane
Wynajem mieszkań, lokali
usługowych i garaży
Tanie
noclegi
Inwestycje
i remonty
Usługi
dodatkowe
KWATERA-Strona_www-Layout-(AfterFirstPresentation)-HOME_PAGE-v8-07

AMW Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
„KWATERA” Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
info: 801 066 552
kwatera@amwkwatera.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00

XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140528
NIP: 526-26-75-121

Copyright © 2014 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.