AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracowników na stanowiska:

Starszy specjalista/Główny specjalista ds. zamówień publicznych

– zależnie od posiadanych kwalifikacji

Miejsce pracy: Warszawa

Opis stanowiska

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie, w szczególności:

 • Przeprowadzanie  postępowań  o  udzielenie  zamówień  publicznych  zgodnie  z  ustawą  Prawo  zamówień publicznych;
 • Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem procedur o udzielenie zamówień publicznych i innych postępowań prowadzonych w ramach pracy Biura Zamówień Publicznych;
 • Pełnienie obowiązków członka komisji przetargowych;
 • Przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu zamówień publicznych;
 • Współraca z innymi komórkami organizacyjnymi Spółki w zakresie związanym z udzielaniem zamówień publicznych.

Wymagania

 • wyższe wykształcenie (mile widziane studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych),
 • minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie związanym z udzielaniem zamówień publicznych po stronie Zamawiającego (bezwzględnie wymagane),
 • wiedza teoretyczna  i  praktyczna z  zakresu  prawa  zamówień  publicznych  (weryfikowana  testem  podczas rozmowy rekrutacyjnej),
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • komunikatywność,
 • samodzielność.

Oferujemy

 • pracę w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia zawodowe,
 • możliwość pracy zdalnej,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • pakiet socjalny.

Prosimy o wskazanie w dokumentach aplikacyjnych oczekiwań finansowych.

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego (wymagane dokumenty aplikacyjne  w  formacie  pdf.)  na  adres:   hr@amwkwatera.pl,  z dopiskiem  w temacie  wiadomości:  Starszy/Główny Specjalista ds. zamówień publicznych  – Warszawa.

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

UWAGA! WAŻNE!

Prosimy  o umieszczenie  w CV  klauzuli  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych.  Zgoda  jest  konieczna  do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonego procedury rekrutacyjnej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Starszy/Główny Specjalista ds. zamówień publicznych

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami. (wymagane)

  Skip to content