AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości- Koordynator

(wymiar etatu: 1)

Miejsce pracy: Wrocław

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie realizacja obowiązków wynikających z umów o administrowanie nieruchomościami w szczególności:

Opis stanowiska:

 • nadzór techniczny nad zarządzanym zasobem
 • nadzór i koordynacja dokumentacji technicznej, w szczególności KOB
 • przygotowanie wniosków na dostawy, usługi, roboty budowlane
 • kontrola nad właściwym i terminowym wykonaniem umów z zakresu realizacji remontów lokali mieszkaniowych
 • prowadzenie raportów technicznych obowiązujących w firmie
 • koordynowanie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi firmy
 • wspieranie działań przełożonych

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok
 • wykształcenie wyższe techniczne
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • wysoka kultura osobista
 • odporność na stres
 • komunikatywność i otwartości w relacjach z innymi
 • dyspozycyjność, samodzielność, zaangażowanie
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

▪     stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

▪     niezbędne narzędzia pracy,

▪     dużą samodzielność w działaniu,

▪     finansowanie szkoleń zawodowych i innych,

▪     zwrot kosztów za opłaty członkowskie za przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz za obowiązkowe ubezpieczenie OC,

▪     pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,

▪     dofinansowanie pakietów sportowych oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,

▪     dodatkowe ubezpieczenie na życie,

▪     dofinansowanie wypoczynku,

▪     pakiet socjalny,

▪     elastyczny czas pracy (możliwość korzystania z pracy zdalnej).

 

Osoby spełniające wymagania zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego (wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.) na adres: hr@amwkwatera.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: Specjalista ds. technicznego nadzoru  nieruchomości – Wrocław

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonej procedury rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Specjalista ds. technicznego nadzoru  nieruchomości – Wrocław”.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

Treść oferty (pobierz)

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.

  AMW Kwatera
  Skip to content