AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista ds. systemów informatycznych

(wymiar etatu: 1)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

Administrowanie istniejącym środowiskiem SharePoint online

 • Projektowanie i implementacja aplikacji uruchamianych w środowisku SharePoint
 • Rozbudowa i utrzymanie istniejących systemów i aplikacji
 • Identyfikacja oraz rozwiązywanie problemów w zakresie aplikacji działających w środowisk SharePoint
 • Obsługa zgłoszeń w zakresie środowiska SharePoint online
 • Współtworzenie scenariuszy testów oraz współudział w testach wdrażanych rozwiązań SharePoint

Wymagania:

 • Min. rok doświadczenia w projektach wdrożeniowych systemów informatycznych
 • Znajomość administracji Office 365
 • Znajomość SharePoint online
 • Znajomość API SharePoint, Sharepoint w wersji 2010/2016 oraz narzędzia typu PowerApps, Microsoft Flow, InfoPath, Microsoft Designer.
 • Umiejętność tworzenia aplikacji w technologiach: C#, .NET, .NET Core, WCF, Visual Studio, HTML 5, Angular 4/5, GIT, PowerShell.
 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych: Windows Server 2019.

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego na adres:  hr@amwkwatera.pl, z dopiskiem w temacie: Specjalista ds. systemów informatycznych.

Prosimy o dołączenie do pliku z CV klauzuli o ochronie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000). Aplikacje bez klauzuli nie będą rozpatrywane.

Wymagane  dokumenty  aplikacyjne  należy  przesłać  w  formacie  pdf.  Dziękujemy  wszystkim  Kandydatom  za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego (wymagane dokumenty aplikacyjne   w   formacie   pdf.)   na   adres:   hr@amwkwatera.pl,   z dopiskiem   w temacie   wiadomości:   SharePoint Administrator/Developer.

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za  zainteresowanie naszą ofertą i  przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się  tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonego procedury rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: SharePoint Administrator/Developer ”.

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami. (wymagane)

  Skip to content