AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. personalnych

Miejsce pracy: Warszawa

Zadania na stanowisku:

 • Obsługa kadrowa pracowników Spółki, prowadzenie spraw związanych z nawiązaniem, trwaniem, zmianą i ustaniem stosunku pracy,
 • Prowadzenie teczek osobowych pracowników,
 • Obsługa programu Symfonia (bieżące wprowadzanie danych, dbanie o poprawność danych i ich aktualizację),
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy, prowadzenie dokumentacji urlopowej, ustalanie uprawnień urlopowych, rozliczanie wykorzystania urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • Prowadzenie spraw związanych z medycyną pracy, w tym ewidencja badań lekarskich pracowników i kontrola ich aktualności, wystawianie skierowań na badania,
 • Obsługa procedur rekrutacyjnych, w tym współpraca z portalami internetowymi, z Urzędami Pracy, z biurami karier itp.; udział w rozmowach rekrutacyjnych (siedziba),
 • Prowadzenie rejestru szkoleń, przygotowywanie i wstępne rozpatrywanie wniosków szkoleniowych, zgłoszenia na szkolenia, rozliczanie szkoleń; współpraca z firmami szkoleniowymi.
 • Współpraca z osobą odpowiedzialną za naliczanie płac,
 • Udzielenie pomocy pracownikom w zakresie kadrowym,
 • Współpraca ze specjalistą ds. BHP.

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku min. 3 lata,
 • znajomość przepisów prawa pracy,
 • obsługa programu Symfonia,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel),
 • doświadczenie w pracy w strukturze rozproszonej,
 • umiejętność pracy w zespole.

OFERUJEMY:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • dużą samodzielność w działaniu,
 • finansowanie szkoleń zawodowych i innych,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dofinansowanie pakietów sportowych oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie wypoczynku,
 • pakiet socjalny,
 • elastyczny czas pracy (możliwość korzystania z pracy zdalnej).

Osoby spełniające wymagania prosimy o przesyłania CV i listu motywacyjnego na adres hr@amwkwatera.pl z dopiskiem w temacie: Specjalista ds. personalnych  

WAŻNE! Prosimy o umieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w procedurze rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko:: Specjalista ds. personalnych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami. (wymagane)

  Skip to content