AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. administrowania nieruchomościami

 (wymiar etatu: 0,5)

Miejsce pracy: Biała Podlaska

Opis stanowiska:

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie realizacja obowiązków wynikających z umów o administrowanie nieruchomościami, w szczególności:

Prowadzenie i wykonywanie nadzoru administracyjnego nad zasobem budynków i lokali mieszkalny Skarbu Państwa oraz Wspólnot Mieszkaniowych, w szczególności:

 • nadzór nad właściwym realizowaniem umów zawartych z dostawcami usług związanych z nieruchomością (w szczególności  umów na sprzątanie i konserwację bieżącą) oraz potwierdzanie protokołów odbioru (usług, usuniętych awarii i usterek),
 • podejmowanie niezwłocznie niezbędnych czynności mających na celu usunięcie awarii oraz jej przyczyn i skutków;
 • przygotowywanie i wysyłanie zapytań ofertowych dotyczących usług związanych z utrzymaniem nieruchomości;
 • dokonywanie czynności związanych z przekazywaniem/zdawaniem lokali;
 • dokonywanie odczytów wskazań liczników głównych i podliczników (liczników indywidualnych w lokalach) i ich ewidencjonowanie z uwzględnieniem ważności cech legalizacyjnych;
 • systematyczne przeprowadzanie wizji lokalnych części zabudowanych jak i niezabudowanych;
 • udział w przeglądach technicznych, dostaw, robót i usług w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości, utrzymania czystości, ochrony osób i mienia i innych dotyczących prawidłowej eksploatacji;
 • prowadzenie i aktualizacja ewidencji: urządzeń pomiarowych, najemców, właścicieli, uchwał WM itp.;
 • uczestniczenie w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych oraz pozyskiwanie podjętych uchwał przez Wspólnoty Mieszkaniowe;
 • organizacja i obsługa zebrań WM;
 • obsługa korespondencji (z mieszkańcami, usługodawcami i organami administracji);
 • bieżący kontakt z AMW OReg w Białej Podlaskiej i Wspólnotami Mieszkaniowymi w zakresie właściwego wykonywania zawartej umowy o zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób AMW oraz umów o administrowanie Wspólnot Mieszkaniowych .

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie,
 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę,
 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem – mile widziana (rekompensowane finansowo przez pracodawcę),
 • umiejętność rozwiązywania problemów, dobra organizacja czasu pracy, rzetelność.

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę,
 • szkolenia zawodowe,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • pakiet socjalny.
 • karty sportowe

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV (wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.) za pomocą przycisku aplikowania,

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

UWAGA! WAŻNE!

Prosimy o umieszczenie w  CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonej procedury rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Stanowisko – Specjalista ds. administrowania nieruchomościami – Biała Podlaska.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

Treść oferty (pobierz)

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.

  AMW Kwatera
  Skip to content