AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracowników na stanowisko:

Specjalista ds. administracyjnych

(wymiar etatu: 1)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Prowadzenie kancelarii Oddziału,
 • prowadzenie rejestrów umów Oddziału,
 • rejestrowanie pism, faktur, dekretowanie dokumentów,
 • adresowanie, wysyłanie korespondencji (email, poczta)
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów kosztowych i prowadzenie baz kosztowych,
 • przygotowanie i nadzorowanie realizacji umów dla usług w zakresie prawidłowego funkcjonowania i utrzymania nieruchomości – zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych,
 • zakup art. biurowych, czystościowych, gospodarczych, spożywczych na potrzeby Oddziału.

Wymagania

 • Wykształcenie średnie/wyższe
 • doświadczenie zawodowe min. 1 lat,
 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę, inne,

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • dużą samodzielność w działaniu,
 • finansowanie szkoleń zawodowych i innych,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dofinansowanie pakietów sportowych oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie wypoczynku,
 • pakiet socjalny,

Osoby spełniające wymagania zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego (wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.) na adres: hr@amwkwatera.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: Specjalista ds. administracyjnych – Warszawa

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonej procedury rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych”.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami. (wymagane)

  Skip to content