AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o. Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Recepcjonista
(wymiar etatu: 1)

Miejsce pracy: Wędrzyn

Do zadań osoby na tym stanowisku należeć będzie realizacja obowiązków wynikających z umów o administrowanie internatami/kwaterami internatowymi w szczególności:

 • bieżący nadzór nad nieruchomością
 • zarządzanie dokumentacją budynku
 • sprawowanie nadzoru nad powierzonym mieniem
 • kwaterowanie mieszkańców internatów/kwater internatowych
 • zapewnienie bezpiecznych warunków użytkowania nieruchomości
 • koordynowanie współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi firmy
 • wspieranie działań przełożonych

Wymagania:

 • doświadczenie zawodowe min. 1 rok
 • wykształcenie średnie
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • wysoka kultura osobista
 • odporność na stres
 • komunikatywność i otwartości w relacjach z innymi
 • dyspozycyjność, samodzielność, zaangażowanie

Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie,
 • zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat,
 • szkolenia zawodowe,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dodatkowe ubezpieczenie,
 • pakiet socjalny.

Osoby spełniające powyższe wymagania zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego (wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.) na adres: hr@amwkwatera.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: Recepcjonista Wędrzyn

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonej procedury rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Recepcjonista Wędrzyn
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ze zm.)) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(02-516), ul. Starościńska 1.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 22 379 45 82, adresem mailowym iod@amwkwatera.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. w związku z prowadzoną rekrutacją (w zależności do tego, na co wyrażona została zgoda – na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz/lub rekrutacji przyszłych). Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w procesie rekrutacji – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione organy państwowe, działające na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne – przy czym
takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy po jej
zakończeniu.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
9. Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i ich profilowania.

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami. (wymagane)

  Skip to content