AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor Ochrony Danych/Specjalista ds. Obsługi Prawnej

(wymiar etatu: pełen)

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań:

 • Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych
 • Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz polityki bezpieczeństwa i innych wymaganych prawem dokumentów
 • Monitorowanie, ocena, udzielanie porad dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych oraz prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych
 • Bieżące wsparcie prawne innych działów Spółki z zakresu ochrony danych osobowych
 • Udział w procesie obsługi i zarządzania incydentami z obszaru ochrony danych osobowych
 • Udział w planowaniu i przeprowadzaniu audytów związanych z przetwarzaniem danych osobowych wydawanie opinii i rekomendacji odnośnie dokumentów zawierających klauzule związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 • Prowadzenie szkoleń oraz instruktarzy w zakresie zasad bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych.
 • Przygotowywanie pod nadzorem radcy prawnego projektów pism i wystąpień, projektów opinii i umów oraz innych dokumentów opracowywanych przez Biuro Prawne na zlecenie pozostałych komórek i jednostek organizacyjnych Spółki,
 • Sporządzanie projektów opinii i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa dla Zarządu Spółki oraz pracowników poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Spółki.
 • Informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach prawa w zakresie działalności Spółki
 • Udział w sporządzaniu projektów wniosków, pozwów, odwołań, apelacji i innych pism procesowych w sprawach sądowych, administracyjnych i przed innymi organami orzekającymi,
 • Udzielanie pod nadzorem radcy prawnego wskazówek komórkom organizacyjnym centrali Spółki dotyczących skompletowania materiałów niezbędnych do sporządzenia pozwu lub wniosku oraz innych pism procesowych.
 • Uczestniczenie w posiedzeniach komisji i zespołów problemowych powoływanych uchwałami Zarządu Spółki.
 • Realizacja innych czynności i zadań przydzielonych przez Dyrektora Biura Prawnego związanych z obsługą prawną Spółki.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • doświadczenie zawodowe min. 2 lat,
 • znajomość programów komputerowych: pakiet MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę, inne: Min. 1 rok doświadczenia na stanowisku Inspektora Danych Osobowych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • inne: wiedza i doświadczenie w szeroko rozumianej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek kapitałowych, mile widziana znajomość prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i nieruchomości,

 

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • dużą samodzielność w działaniu,
 • finansowanie szkoleń zawodowych i innych,
 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dofinansowanie pakietów sportowych oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dodatkowe ubezpieczenie na życie,
 • dofinansowanie wypoczynku,
 • pakiet socjalny,
 • elastyczny czas pracy (możliwość korzystania z pracy zdalnej).

Osoby spełniające wymagania zapraszamy do przesyłania CV i listu motywacyjnego (wymagane dokumenty aplikacyjne w formacie pdf.) na adres: hr@amwkwatera.pl, z dopiskiem w temacie wiadomości: Inspektor Danych Osobowych/Specjalista ds. Obsługi Prawnej

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

UWAGA WAŻNE !

Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonej procedury rekrutacyjnej: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: IOD-Warszawa ”.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”

 

 

Treść oferty (pobierz)

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.

  Skip to content