AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny / Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

wymiar etatu: 1

wynagrodzenie: 7000-8000 brutto

Zakres zadań:

 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i regulaminami wewnętrznymi
 • przygotowywanie dokumentacji prowadzonych postępowań
 • weryfikacja dokumentów sporządzanych przez komórki merytoryczne spółki w zakresie zgodności z przepisami ustawy oraz z wewnętrznymi regulacjami
 • udział w pracach komisji przetargowych (pełnienie funkcji sekretarza komisji przetargowej)
 • obsługa platformy zakupowej
 • prowadzenie ewidencji postępowań i udział w sprawozdawczość w zakresie udzielonych zamówień
 • udział w postępowaniach odwoławczych
 • weryfikowanie wniosków zamówień o wartości mniejszej niż 130 000 zł pod względem zgodności z wewnętrznymi regulacjami dla

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do niej
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku po stronie Zamawiającego
 • dobra organizacja czasu pracy
 • zaangażowanie i sumienność w realizacji powierzonych zadań
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność organizacji pracy w systemie pracy zdalnej

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość pracy zdalnej
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • finansowanie szkoleń zawodowych i innych,
 • bezpłatny pakiet medyczny oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • dofinansowanie kart sportowych oraz możliwość nabycia kart dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,
 • możliwość skorzystania z ubezpieczenia grupowego,
 • dofinansowania z funduszu socjalnego (do wypoczynku, okularów, wydarzeń kulturalnych/rozrywkowych i in.).

Osoby spełniające wymagania zapraszamy do przesyłania CV (w formacie pdf.) na adres: hr@amwkwatera.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: Główny/Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych 

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

UWAGA! WAŻNE!

Aby zgłoszenie mogło być rozpatrzone konieczne jest zamieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Główny/Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych  ”.

Treść oferty (pobierz)

Aplikuj

  Załączniki (CV, portfolio)


  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją. (wymagane)
  * Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami. (wymagane)

  Skip to content