Adres

Miejscowość:

Ząbki

Ulica:

ul. Powstańców

Kod pocztowy:

05-093

Działka ewidencyjna:

nr 13, 15, 17 i 18

Obręb:

03-33

Cena:

Powierzchnia:

11 084

Kontakt

Agata Trzeciak-Ostaszewska

Telefon 1:

22 379-45-63

Telefon 2:

693 087 930

Fax:

Email:

Agata.Trzeciak-Ostaszewska@amwkwatera.pl

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: WA1W/00038335/4.

Przeznaczenie:

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – Uchwała Rady Miasta Ząbki 90/XVIII/03 z dn. 19.12.2003 r. – teren zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej.

Informacje dodatkowe:

Na nieruchomość składają się działki ewidencyjne: nr 13: 2 363 m2; nr 15: 2 636 m2; nr 17: 3 045 m2; nr 18: 3 040 m2. Działki nieogrodzone i niezagospodarowane, z licznymi krzakami
i drzewami. Brak dostępu do drogi publicznej.

Media

Połączenia transportowe

Przeznaczenie

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Zabudowa usługowa

Zabudowa przemysłowa

Usługi sportu i rekreacji

Skip to content