Adres

Miejscowość:

Ząbki

Ulica:

ul. Powstańców

Kod pocztowy:

05-093

Działka ewidencyjna:

7 i 19

Obręb:

03-33

Cena:

Powierzchnia:

7 736

Kontakt

Agata Trzeciak-Ostaszewska

Telefon 1:

22 379-45-63

Telefon 2:

693 087 930

Fax:

Email:

Agata.Trzeciak-Ostaszewska@amwkwatera.pl

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej WA1W/00008106/1.

Przeznaczenie:

Teren objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ząbki – Uchwała Rady Miasta Ząbki 90/XVIII/03 z dn. 19.12.2003 r.
– przeznaczenie M/U/P – teren zabudowy mieszkaniowej lub usługowo-produkcyjnej.

Informacje dodatkowe:

Na nieruchomość składają się działki ewidencyjne: nr 7: 2 423 m2; nr 19: 5 313 m2. Działki niezabudowane, nieogrodzone z licznymi krzakami i drzewami. Nad działką nr 19 przechodzi linia wysokiego napięcia. Dostęp do drogi asfaltowej.

Media

Połączenia transportowe

Przeznaczenie

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Zabudowa usługowa

Zabudowa przemysłowa

Usługi sportu i rekreacji

Skip to content