Adres

Miejscowość:

Warszawa

Ulica:

Pl. Wojska-Polskiego

Kod pocztowy:

05-075

Działka ewidencyjna:

5/6

Obręb:

0101

Cena:

Powierzchnia:

10 986

Kontakt

Agata Trzeciak-Ostaszewska

Telefon 1:

22 379-45-63

Telefon 2:

693 087 930

Fax:

Email:

Agata.Trzeciak-Ostaszewska@amwkwatera.pl

Stan prawny:
Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: WA6M/00440232/0.

Przeznaczenie:
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Plac Wojska Polskiego w Dzielnicy Wesoła (Uchwała Rady m.st. Warszawy nr XX/484/2015  z dn. 26.11.2015 r.) – działka położona jest na terenie C9 ZP- tereny zieleni urządzonej oraz C10 ZL – tereny lasów.

Media:
przy granicy działki zlokalizowane są sieci wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, energetyczna. Przez działką przebiega sieć kanalizacyjna do nieruchomości przyległej.

Informacje dodatkowe:
Nieruchomość położona na osiedlu Plac Wojska Polskiego, które jest osiedlem mieszkaniowym zabudowanym budynkami wielomieszkaniowymi
w większości pięciopiętrowymi. Na osiedlu znajduje się szkoła podstawowa, pawilon handlowy, małe punkty handlowe, tereny ogródków. Otoczenie korzystne
z uwagi na występowanie terenów leśnych. Osiedle graniczy z centrum Wesołej gdzie znajdują się liczne placówki użyteczności publicznej, handlowe
i usługowe. Nieruchomość posiada bardzo dobrą komunikację z uwagi na bliskość linii kolejowej prowadzącej do centrum Warszawy, komunikacji autobusowej oraz dobrze rozwiniętej sieci dróg.

Media

Woda

Elektryczność

Gaz

Kanalizacja

Połączenia transportowe

Przeznaczenie

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Skip to content