Adres

Miejscowość:

Szczecinek

Ulica:

ul. Kołobrzeska

Kod pocztowy:

78-400

Działka ewidencyjna:

28/35

Obręb:

0007

Cena:

Powierzchnia:

6 918

Kontakt

Agata Trzeciak-Ostaszewska

Telefon 1:

22 379-45-63

Telefon 2:

693 087 930

Fax:

Email:

Agata.Trzeciak-Ostaszewska@amwkwatera.pl

Stan prawny:

Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej KO1I/00037458/5.

Przeznaczenie:

Teren objęty miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Polna 1 – Uchwała Rady Miasta Szczecinek XXI/223/04 z dn. 29.11.2004 r. – przeznaczenie 2/3MW/U – funkcja: mieszkaniowa wielorodzinna, usługi.

Informacje dodatkowe:

Niniejsza propozycja obejmuje sprzedaż dwóch nieruchomości, objętych dwiema księgami wieczystymi ale stanowiących jedną funkcjonalną całość. Pierwszą nieruchomość stanowi działka Nr: 28/35 i jest to nieruchomość gruntowa o powierzchni 6 918 m². Drugą natomiast stanowi działka Nr: 28/34
– a przedmiotem transakcji jest udział wynoszący 2 316/10 000 w nieruchomości. Działka nr 28/34  przewidziana jest pod wewnętrzną drogę osiedlową.

Działka niezabudowana, nieogrodzona, zadrzewiona – topole: 32 szt. Dostęp do drogi gruntowej.

Media

Woda

Elektryczność

Gaz

Kanalizacja

Połączenia transportowe

Przeznaczenie

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Zabudowa usługowa

Skip to content