Adres

Miejscowość:

Szczecinek

Ulica:

ul. Polna

Kod pocztowy:

78-400

Działka ewidencyjna:

28/40

Obręb:

0007, Szczecinek 07

Cena:

Powierzchnia:

8 635

Kontakt

Agata Trzeciak-Ostaszewska

Telefon 1:

22 379-45-63

Telefon 2:

693 087 930

Fax:

Email:

Agata.Trzeciak-Ostaszewska@amwkwatera.pl

Stan prawny:
Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA”  Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: KO1I/00053777/5.

Informacje dodatkowe:
Niniejsza propozycja obejmuje sprzedaż dwóch nieruchomości, objętych dwiema księgami wieczystymi ale stanowiących jedną funkcjonalną całość. Pierwszą nieruchomość stanowi działka Nr: 28/40 i jest to nieruchomość gruntowa o powierzchni 8 635 m². Drugą natomiast stanowi działka Nr: 28/41
– a przedmiotem transakcji jest udział wynoszący 4484/10000 w nieruchomości. Działka nr 28/41  przewidziana jest pod wewnętrzną drogę osiedlową. Cała nieruchomość położona jest w północno – zachodniej, zurbanizowanej, skrajnej części miasta Szczecinka przy ul. Polnej, na terenie osiedla mieszkaniowego. W okolicy znajduje się pełna infrastruktura, placówki handlowo – usługowe oraz budynki użyteczności publicznej, szkoły przedszkole i szpital. Nieliczny, wieloletni drzewostan liściasty (lipy, klony i kasztanowce) nie stanowi ograniczeń w zabudowie,  a podnosi walory użytkowe działki.

Media

Woda

Elektryczność

Kanalizacja

Telefon

Połączenia transportowe

Przeznaczenie

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Skip to content