Adres

Miejscowość:

Sulejówek

Ulica:

ul. Okuniewska

Kod pocztowy:

05-070

Działka ewidencyjna:

13/1

Obręb:

0027,27

Cena:

Powierzchnia:

12 528

Kontakt

Agata Trzeciak-Ostaszewska

Telefon 1:

22 379-45-63

Telefon 2:

693 087 930

Fax:

Email:

Agata.Trzeciak-Ostaszewska@amwkwatera.pl

Stan prawny: Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: SI1M/00105740/0.

Przeznaczenie:
Działka położona jest na terenie, dla którego nie ma obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Warunki zabudowy dla przedmiotowej działki ustala się w trybie indywidualnej decyzji administracyjnej. Obowiązującym dokumentem jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sulejówek (Uchwała Rady Miasta nr LVIII/333/2010 z dnia 22 kwietnia 2010 r.) – teren zabudowy wielorodzinnej.

Informacje dodatkowe:
Działka Nr: 13/1 – nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni 12.528 m² położona przy  ul. Okuniewskiej w Sulejówku, (tr) – tereny różne. Otoczenie nieruchomości stanowi dawne mienie wojskowe w postaci nieczynnego kasyna wojskowego, zabudowa wielorodzinna w postaci dawnych bloków wojskowych jak również czynny internat wojskowy będący własnością WAM. Działka zadrzewiona.

Media

Woda

Elektryczność

Gaz

Połączenia transportowe

Przeznaczenie

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Skip to content