Adres

Miejscowość:

Poznań

Ulica:

ul. T. Mikke

Kod pocztowy:

60-461

Działka ewidencyjna:

3/260

Obręb:

0025 Strzeszyn

Cena:

Powierzchnia:

29 680

Kontakt

Agata Trzeciak-Ostaszewska

Telefon 1:

22 379-45-63

Telefon 2:

693 087 930

Fax:

Email:

Agata.Trzeciak-Ostaszewska@amwkwatera.pl

Stan prawny:
Właściciel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego “KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Nr księgi wieczystej: PO1P/00208432/9.

Położenie:
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Strzeszyna – rejon ulicy Koszalińskiej i M. Wańkowicza, zatwierdzony Uchwałą nr XXXIV/273/IV/2003 Rady Miasta Poznania z dnia 2.12.2003 r. Działka, na której ma być realizowana inwestycja leży na terenie oznaczonym w ww. planie symbolem MW4 i jest przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Informacje dodatkowe:
Nieruchomość jest zlokalizowana w strefie peryferyjnej miasta Poznania, w sąsiedztwie zabudowy jedno i wielorodzinnej oraz lasów komunalnych. Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. T. Mikke i Fieldorfa w obrębie Strzeszyn, w rejonie ul. Wańkowicza i Koszalińskiej. W rejonie lokalizacji znajduje się zabudowa usługowo – mieszkaniowa  o różnym stopniu intensywności. Dobry dostęp do komunikacji miejskiej.

Media

Woda

Elektryczność

Połączenia transportowe

Przeznaczenie

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

Skip to content