Spółka posiada duże doświadczenie w przygotowaniu
i realizacji projektów inwestycyjnych

Nadzór inwestorski w Warszawie, jak w przypadku większości projektów budowlanych dużych miast, jest częstym obowiązkiem. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę osiedla mieszkalnego, czy kolejnego budynku korporacyjnego, konieczne jest uzyskanie szeregu dokumentów, świadczących o zasadności podjęcia takiej inwestycji. W przypadku, gdy projekt danej budowy wiąże się z szeregiem niepożądanych sytuacji, jak hałas w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, płoszenie zwierząt, czy szkoda dla środowiska, konieczne jest objęcie projektu odpowiednim nadzorem inwestorskim. W sytuacjach szczególnych, zaleca się zatrudnienie inspektora nadzoru inwestorskiego, którego zadaniem jest reprezentowanie inwestora oraz koordynowanie przeprowadzanych robót. W zakres jego obowiązków wchodzą m.in. kontrola zgodności realizacji z zatwierdzonym projektem, potwierdzanie poprawnie wykonanej pracy, czy kontrola rozliczeń budowy. Nadzór inwestorski chroni przed dokonywaniem niepotrzebnych lub szkodliwych realizacji na danym terenie, a także zapewnia powstawanie obiektów, spełniających pożądane funkcje w stosunku do już istniejących nieruchomości.

Na życzenie Klientów skutecznie przeprowadzamy rozbudowy, remonty i modernizacje nieruchomości. Zatrudnieni w naszej

Spółce specjaliści posiadają niezbędne uprawnienia:

• projektowe i wykonawcze o specjalności konstrukcyjno-budowlanej

• projektowe i wykonawcze o specjalności architektonicznej

• projektowe i wykonawcze o specjalności instalacyjnej obejmujące instalacje sanitarne, gazowe, centralnego ogrzewania i wentylacyjne

• projektowe i wykonawcze o specjalności instalacyjnej obejmujące sieci cieplne, kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe i uzbrojenia terenu

• inżynierskie do przeprowadzania audytów energetycznych oraz sporządzania świadectw

• budowlane w zakresie kontroli pokryć dachowych i obróbek blacharskich

• inżynierskie dotyczące architektury krajobrazu oraz inne specjalistyczne

• projektowe i wykonawcze o specjalności instalacyjno – inżynieryjnej, obejmujące instalacje i sieci elektro-energetyczne (oraz teletechniczne)

Kompetencje naszej Spółki potwierdza doświadczenie związane z budową w latach 2004-2014 aż 16 osiedli mieszkaniowych położonych w różnych częściach Polski. Zrealizowane  z sukcesem projekty inwestycyjne dotyczyły 3.170 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ponad 180.000 m². Spółka uzyskała w dowód uznania liczne tytuły i wyróżnienia branżowe m.in. Kryształową Cegłę 2005, Złotą Kielnię 2006 oraz Symbol Budownictwa 2011.

Spełniając standardy wyznaczone dla budownictwa społecznego stworzono nowoczesne i atrakcyjne architektonicznie kompleksy mieszkaniowe. W realizowanych projektach zastosowano innowacyjne technologie wprowadzając m.in. podwyższone normy energetyczne w odniesieniu do kosztów ogrzewania i oświetlenia. Wszystkie budynki zostały wykończone w wysokim standardzie, a lokale  oddane do użytkowania w systemie „pod klucz”. Wokół osiedli powstały garaże, miejsca postojowe,  drogi, chodniki oraz przestronne i kolorowe place zabaw dla najmłodszych mieszkańców.

Wybrane zadania realizowane w ramach obsługi procesu inwestycyjnego:

• analiza nieruchomości pod kątem możliwości inwestycyjnych
• wybór lokalizacji, pozyskanie informacji o warunkach zabudowy, uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
• wykonanie koncepcji architektonicznej inwestycji
• opracowanie wstępnych kosztorysów inwestorskich
• wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień
• uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
• opracowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót
• prowadzenie nadzoru inwestorskiego
• rozliczenie inwestycji
• uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
• prowadzenie obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej
• wykonanie niezbędnych opinii i ekspertyzNasze usługi

Zarządzanie
nieruchomościami
Wspólnoty
mieszkaniowe
Zarządzanie
najmem
Mieszkania
służbowe i internaty
Nieruchomości
niezabudowane
Wynajem mieszkań, lokali
usługowych i garaży
Tanie
noclegi
Inwestycje
i remonty
Usługi
dodatkowe
KWATERA-Strona_www-Layout-(AfterFirstPresentation)-HOME_PAGE-v8-07

AMW Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
„KWATERA” Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
info: 801 066 552
kwatera@amwkwatera.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00

XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140528
NIP: 526-26-75-121

Copyright © 2014 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.