Formularz

KONTAKTOWY

Siedziba SPÓŁKI

ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa

tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
kwatera@amwkwatera.pl

infolinia: 801 066 552

W wiadomości e-mail prosimy podać:

  • Imię i nazwisko / Nazwę firmy
  • E-mail / Numer telefonu
  • Temat wiadomości

Informacje i dane osobowe podane przez Ciebie w tym formularzu zostaną wykorzystane jedynie do tego, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) informujemy, że :

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Starościńskiej 1, 00-001 Warszawa
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@amwkwatera.pl , numerem telefonu 693 080 867 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza. Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO),
  4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
  5. Twoje dane przetwarzane będą do momentu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, a po jej przekazaniu, przez czas archiwizacji poczty elektronicznej.
  6. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
  7. Posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.


Nasze usługi

Zarządzanie
nieruchomościami
Wspólnoty
mieszkaniowe
Zarządzanie
najmem
Mieszkania
służbowe i internaty
Nieruchomości
niezabudowane
Wynajem mieszkań, lokali
usługowych i garaży
Tanie
noclegi
Inwestycje
i remonty
Usługi
dodatkowe
KWATERA-Strona_www-Layout-(AfterFirstPresentation)-HOME_PAGE-v8-07

AMW Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
„KWATERA” Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
info: 801 066 552
kwatera@amwkwatera.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00

XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140528
NIP: 526-26-75-121

Copyright © 2014 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.