Szanowni Państwo
Mamy przyjemność poinformować, że firma AMW TBS „ KWATERA” Sp z.o.o. wyznaczyła Inspektora ochrony danych i jest gotowa do realizacji obowiązków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Jednocześnie zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO) informujemy, że :
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Starościńskiej 1 A, 02-516 Warszawa
2) W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email iod@amwkwatera.pl, numerem telefonu 693 080 867 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z wymianą informacji w celach biznesowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO). Państwa dane mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową, w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora w tym zakresie (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Państwa mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom odpowiedzialnym za usługi konserwacji IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
5) Państwa dane przetwarzane będą do czasu trwania umowy, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy o rachunkowości lub do momentu przedawnienia roszczeń dotyczących przedmiotu tej umowy,
6) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu,
7) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Z poważeniem
Inspektor Danych Osobowych
Przemysław Wójcik
e-mail: iod@amwkwatera.pl
telefon: 693 080 867
AMW TBS „ KWATERA” Sp z.o.o.Nasze usługi

Zarządzanie
nieruchomościami
Wspólnoty
mieszkaniowe
Zarządzanie
najmem
Mieszkania
służbowe i internaty
Nieruchomości
niezabudowane
Wynajem mieszkań, lokali
usługowych i garaży
Tanie
noclegi
Inwestycje
i remonty
Usługi
dodatkowe
KWATERA-Strona_www-Layout-(AfterFirstPresentation)-HOME_PAGE-v8-07

AMW Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
„KWATERA” Sp. z o.o.

Adres siedziby:

ul. Starościńska 1
02-516 Warszawa
tel. 22 379 45 45
fax: 22 379 45 44
info: 801 066 552
kwatera@amwkwatera.pl

Godziny pracy: 8:00 – 16:00

XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000140528
NIP: 526-26-75-121

Copyright © 2014 Wszelkie Prawa Zastrzeżone - AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o.o.